SITE-stipendiaten Anna Pehrsson har premiär med sitt solo CRISP. COME NOW WE FALLING på Dansens Hus i Stockholm den 26-27 februari 2020.

CRISP. COME NOW WE FALLING förflyttar idén om “balans” och “balanserad” till en instabil, tvetydig kropp i multipla riktningar. I samklang med små men betydande förändringar tippar och flyter denna kropp som vågor bryter, överlappar och går samman. HON byggs upp igen, som en kokpunkt, varken här eller där. CRISP. COME NOW WE FALLING blir en fysisk aktivering av vad det innebär att vara mellan positioner – statslös, mellan kön, döende… och sätter en vit kropp, med alla dess privilegier, i gungning till den grad det är möjligt i de institutioner de passerar. Den dansande kroppen slutar “upprätthålla” och söker sig istället mot brytpunkter för sin existens. Mer info och boka här. Läs mer om Anna här.

Bilden: Anna Pehrsson,  foto Thomas Zamolo