Välkommen till SITE Projektrum

Har du ett scenkonstprojekt som du vill har hjälp och rådgivning med? Då kanske Projektrum är något för dig! SITE projektrum en plats för kunskap och handledning i frågor som rör bidragsansökningar, produktion, turnéläggning och annan projektrelaterad verksamhet. Projektrum är till för alla inom scenkonsten. Vi är en rådgivande tjänst och agerar inte producent utan

Vill du ha hjälp med dina projekt?

SITE Projektrum är en rådgivande tjänst för utveckling av konstnärliga projekt. Vi är agerar inte producent för någon, utan erbjuder samtal och handledning som en del av vår verksamhet – kostnadsfritt för verksamma konstnärer inom scenkonst. Kanske vill du ha rådgivning kring budget, kontrakt, ansökningar och rapporteringar eller nätverk? Kanske är det marknadsföring och press

Sök stipendium på SITE 2017-2018

Varje år utser SITE ett antal stipendiater som under ett års tid har möjlighet att vässa sitt konstnärskap. SITE erbjuder stöd för utveckling av både den konstnärliga och den organisatoriska verksamheten. Som stipendiat får tillgång till coachning, skrivbordsplats, mötesrum, en veckas studiotid, nätverk och en bas att verka från. En obligatorisk kurs i möjligheterna att utveckla sin

SITE på Scenkonstbiennalen

Står du vid ett yrkesmässigt vägskäl eller sammanhang som du saknar erfarenheter från? Då kan du ha nytta av det seminarium som SITE arrangerar på Scenkonstbiennalen i samarbete med Teatercentrum, med rubriken Mentor Room – delad erfarenhet är dubbel erfarenhet.Seminariet äger rum 25, 26 och 27 maj, kl 10. Mentor Room erbjuder ett reflekterande samtal