SITE startar under 2018 en Think Tank tillsammans med MARC – Milvus Artistic Research Center i Skåne. Nio konstnärer som arbetar med och kring dans träffas vid tre tillfällen och pratar kring följande frågeställningar:

-Vilken roll kan mentorskap ha i konstnärlig forskning och när vi skapar nya performanceverk? Hur handleder konstnärer varandra? Vilket är den handledda konstnärens specifika intresse? Vilka är biprodukterna av processen och när hamnar biprodukterna i fokus för processen? Hur kan mentorn överföra mängden frågor och funderingar som uppstår i den konstnärliga processen till sin kunskap, kropp och erfarenhet? Vad för slags mentorskap behövs och hur förändras det i takt med att en process fördjupas?
Resultaten från denna Think Tank – som genomförs med stöd från Statens Kulturråd och Region Skåne – kommer att presenteras på SITE i slutet av 2018 och även i en publikation.