SITE utser varje år ett antal koreografer/regissörer som får stipendieresurser på SITE. Under ett års tid har stipendiaterna möjlighet att vässa sina konstnärskap genom kontinuerlig coachning och fri residenstid i black box eller studios. De deltar i kompetensutveckling, frukostmöten och har fri tillgång till kontorsplats och mötesrum. En gång per halvår organiserar SITE en workshop där stipendiaterna presenterar och delar sitt konstnärliga arbete med övriga stipendiater och eventuellt en publik.

Från september 2019 t.o.m. augusti 2020 har Sofia Castro, Mira Mutka, Shaya Khalil, Gülbeden Kulbay, Fanni Ijäs, Lisa JanbellTilman O’Donnell, Nefeli Oikonomou, Anna PehrssonMireia Piñol och Tyra Wigg en stipendieplats på SITE. Klicka på namnen och läs mer om dem!

SITE Konstnärsstipendium möjliggör en plattform för att stärka mina konstnärliga idéer och praxis, samarbeta med ett inspirerande nätverk av människor och ha ett fysiskt utrymme för arbete och träning, säger SITE-stipendiaten Nefeli Oikonomou.
Det ger stöd, tankar, utrymme, verktyg, samarbete, kontext och mentorskap för att kommunicera mina konstnärliga idéer och forskning.

På SITEs hemsida kan du läsa mer om stipendiaterna, om deras verksamhet och förhoppningar inför året på SITE. Läs mer