Efter fullbordandet av TRILOGY FOR SINGULAR BODIES (CUT IN/FOLD OUT (2016), IN [BRACKETS] (2017), och NO LONGER, NOT YET (2018) samt en publikation med samma namn, fortsätter dansaren, koreografen och SITE-stipendiaten Anna Pehrsson sitt arbete under 2019 med tre lösare sammansatta verk, CLUSTERS I, II AND III för konsthallar. Under förberedelse är också ett verk för tre-fem kvinnliga dansare under arbetsnamnet ELSEWHERE WITHIN HERE. Som dansare arbetar Anna Pehrsson med Rachel Tess, Mia Habib och Benoît Lachambre under 2019. Läs mer på Annas hemsida här.

Bilden ovan:  Foto Thomas Zamolo