Sök stipendium på produktionshuset SITE i Farsta under 2019 -2020!

Varje år utser SITE ett antal stipendiater som under ett års tid får en bas att verka från, samt stöd i att utvecklasin konstnärliga verksamhet och organisation.

Som SITE stipendiat erbjuds du:

  • Coachning
  • Skrivbordsplats
  • Mötesrum
  • Studiotid i 7 dagar
  • Tematiska frukostmöten
  • Nätverk
  • Synliggörande av din verksamhet i SITEs kommunikationskanaler (hemsida, nyhetsbrev, Facebooksida).

En gång per halvår önskar vi att du presenterar ditt konstnärliga arbete/din praktik för övriga stipendiater och eventuell inbjuden publik. Under stipendieåret ingår en kurs i möjligheterna att utveckla din verksamhet, s.k. OPM – Organisk Process Metod. OPM är en metod som bygger på att deltagarna engagerar sig i gruppen och feedback i varandras arbete och omfattar tre halvdagar med obligatorisk närvaro.

SITE stipendiater utses av SITE´s Konstnärliga råd och prioriterar konstnärer som:

  • Är i en utvecklingsfas i sin verksamhet
  • Har ett formulerat behov av både coachning och en fysisk arbetsplats.
  • Prioriterar att närvara på plats och delta i SITE`s verksamhet


Om SITE:

SITE är ett resurscentrum och en mötesplats för professionella konstnärer och producenter verksamma inom den samtida scenkonsten, med fokus på dans. Vi erbjuder repetitionslokaler, kontorsplatser, rådgivning och residens för konstnärligt produktionsarbete. SITE verkar för att långsiktigt stärka scenkonstens utveckling och produktionsvillkor utifrån konstnärernas behov och integritet. Det gör vi genom ettåriga stipendieprogram för koreografer och producenter, kostnadsfri handledning, internationella samarbeten (nordiskt mentorskapsprogram, nordiskt residensprogram), uthyrning av lokaler samt publikaktiviteter.Hösten 2018 flyttade SITE in på Konstverket i Farsta somär ett interdisciplinärt produktionshus för scen- och bildkonst som vi skapar tillsammans med Konstnärernas Kollektivverkstad. Här har vi en black box, två studios, kontorsplatser, verkstäder för bildkonsten samt gemensamma utrymmen.

Vill du söka?
Skriv en A4 sida om dig själv och din verksamhet samt dina planer för det kommande året. Din ansökan och CV mejlas till anne-sofie@sitesweden.se senast den 14 maj 2018. Om din ansökan väljs ut blir du kallad till en intervju.

Stipendiet löper från 1 september 2019 till sommaren 2020.

Hjärtligt välkommen med din ansökan!

Anne-Sofie Ericsson, verksamhetsledare SITE Sweden

Foto: Binge Eliasson