Tankesmedja

Vilken roll kan mentorskap ha i konstnärlig forskning och när vi skapar nya performanceverk? Hur handleder konstnärer varandra? Vilket är den handledda konstnärens specifika intresse? Vilka är biprodukterna av processen och när hamnar biprodukterna i fokus för processen? Hur kan mentorn överföra mängden frågor och funderingar som uppstår i den konstnärliga processen till sin kunskap, kropp och erfarenhet? Vad för slags mentorskap behövs och hur förändras det i takt med att en process fördjupas?

2017 påbörjade Milvus Artistic Research Center (MARC) i Kivik och SITE Stockholm ett samarbete som svar på ett växande behov av konceptualisering och kritisk dialog för konstnärlig praktik inom fältet för dans och koreografi. Vårt första gemensamma residens var med dansaren/koreografen Oskar Landström och hans pågående projekt Beyond Just. Residenset innefattade två veckor på MARC följt av två veckor på SITE tillsammans med dansarna Katrine Johansen, Louise Perming och Linn Ragnarsson. Hanna Hedman var mentor i projektet. Det dubbla residenset gav Landström möjlighet att formulera sitt arbete i två helt olika sammanhang. Det gemensamma projektet var början på en dialog om konstnärliga mentorskapsprogram för koreografer och dansare mellan MARC och SITE.

Under 2018 vill vi fördjupa vårt samarbete med en tredelad tankesmedja som tar avstamp i ämnet konstnärligt mentorskap. Symposiet kommer att äga rum på MARC (Kivik), SITE (Stockholm) och på Wanås Konst (Knislinge) med två arbetsdagar på varje plats med start våren 2018. Projektet avslutas under hösten 2018 på SITE med en presentation där gruppens deltagare delar vad de har kommit fram till med en publik. Tankesmedjan kommer att ta itu med vilken roll mentorskap spelar i konstnärlig forskning och skapande inom fältet för dans och koreografi. Vi ser ett behov av konceptualisering och kritisk dialog för konstnärlig praktik inom fältet för dans och koreografi. Utifrån detta vill vi undersöka, ur ett brett perspektiv, hur ett mentorskap kan operera i ett konstnärskap. Att dela, utmana och spegla kunskap mellan två konstnärskap menar vi är utvecklande för både konsten och konstnären.

Utifrån kunskapen av tidigare mentorprogram på MARC och vårt gemensamma mentorresidens i 2017, listas nedan några trender samt ett antal frågeställningar utifrån vilka vi kommer att fortsätta att utveckla mentorsprogrammet.

– Konstnärer som tar del av mentorsprogrammet utvecklar nya metodologier genom och i opposition till processer och praktiker som de har delat med andra dansare, koreografer och konstnärer.
– Konstnärer som tar del av mentorprogrammet försöker värdera, återuppfinna och organisera arbetsstrukturer med en tendens att vilja arbeta med kollektiva och demokratiska praktiker.


Frågor vi ställer oss inför tankesmedjan;
– Hur kan vi utveckla mentorprogram så att det inkluderar konstnärer i alla stadier av deras karriärer?
– Hur förstår och benämner vi relationen mellan mentor och adept? Hur kan erfarenhet förmedlas genom mentorskapet?
– Vilken funktion har friktion i forskningsprocessen?
– Kan vi skapa ett specifikt ramverk eller schablon med begränsningar och deadlines för konstnärerna att ta spjärn mot?
– Om man inte befinner i storstadsregionerna hur får man då access till en mentor?
– Kan vi överlappa mentorsadepter med våra reguljära residenskonstnärer och anpassa mentorprogrammet så att det innebär en horisontell delning av praktiker mellan mentor och adept på både MARC och på SITE?

Mentorskap inom konstnärlig utveckling handlar om att observera en konstnärsarbete och hjälpa dem att kontextualisera det. Det innebär att du tar hänsyn till konstnärens bakgrund samt perspektiv på kön, bodypolitics och hur arbetet relaterar till andra kulturer. Vi kommer att inkludera dessa ämnen som en del av vår diskussion.

Resultatet kommer bli metoder för handledning av konstnärer i alla skeenden av deras karriärer (erfarna såväl som unga dansare och koreografer), en fördjupad förståelse för vilken roll mentorskap spelar i fältet för dans och koreografi och en konkret plan för hur (residens)samarbetet mellan MARC och SITE ska fortsätta i framtiden. Vi kommer att arbeta fortlöpande med dokumentation som samlar metoder och idéer som kan fortsätta att vägleda arbetet och bli del av MARC Dynamic Archive.

Deltagare:
Anna Grip (arbetar med undervisning, SE)
Hanna Hedman (frilansande dansare & dramaturg, FR/SE)
Peter Mills (frilansande dansare & koreograf, SE/UK)
Isaac Spencer (frilansande dansare, DE/SE/US)
Emelie Johansson (frilansande koreograf och performer, SE)
Bodil Persson (frilansande dramaturg, lektor SKH, SE)
Rachel Tess (frilansande dansare, curator och koreograf, MARC, SE)
Anne-Sofie Eriksson (verksamhetsledare SITE, SE)
Albin Hillervik (koordinator & producent, MARC, SE)

(De inbjudna är verksamma konstnärer kopplade till MARC och SITE. Samtliga är tillfrågade och har tackat ja till att delta.)

Kort historik:
SITE är ett produktionshus med studio och ett resurscenter för scenkonst med bas i Stockholm. SITE driver bl.a. mentorprogram i flera olika format. Under 2012 - 2015 ansvarade SITE för ke∂ja mentoringscheme. 2016 startade vi det treåriga nordiska mentorprogrammet Nordic Circle of Artistic Management där 8 koreografer eller dansproducenter under ett år får en mentor. Vi driver också residens på SITE för koreografer och producenter som innehåller studiotid, kontorsplats och coachning för dem som har plats på SITE. För närvarande har vi 5 koreografer och 2 producenter knutna till SITE.

MARC -Milvus Artistic Research Center är ett konstnärligt forskningscentrum och plattform för dialog mellan hantverk och innovation, teori och praktik samt kreativitet och kunskap genom undersökande metodik inom dans och koreografi. Organisationen etablerades 2013 som en konstnärledd organisation baserad i Kivik, sydöstra Skåne. Studion/scenen vid MARC är avsedd som en samlingspunkt för kreativt skapande och delande av kunskap inom dans och koreografi. www.milvusart.se

Sedan 2015 har MARC genomfört tre stycken mentorskapsresidens:
2015: HUE, LisanneGoodhue (dansare/koreograf, CA/DE), Sebastian Kite (konstnär, UK), Simon Goff (kompositör/musiker, UK/DE), Elise Bergeron (dansare, CA), med mentorerna Dinis Machado (dansare/koreograf, PT, SE) och Rachel Tess (dansare/koreograf, SE).
2016: Blue Congo,med SindriRunnude och Tanja Andersson (dansare/koreografer, SE), med mentorerna Anna Pehrsson (dansare/koreograf, SE) and Ulrich Ruchlinski (ljusdesigner, SE)
2017: SITE och MARC i samarbete
Beyond Just, Oskar Landström (dansare/koreograf, SE), Katrine Johansen, Louise Perming, Linn Ragnarsson (dansare, SE), med mentor Hanna Hedman (dansare/koreograf/dramaturg, FR/SE)

Wanås Konst är en internationell skulpturpark och ett centrum för konst och lärande som drivs av den ideella Stiftelsen Wanås Utställningar. Här skapas, presenteras och förmedlas internationell samtidskonst med inriktning på skulptur och installation. Varje år bjuds internationella konstnärer in för att skapa konst i parken. I början låg fokus på skulptur av nordiska och amerikanska konstnärer. Idag är perspektivet vidgat mot världen utanför väst och omfattar också andra kreativa discipliner som dans, design och skrivande. Det förmedlande, pedagogiska och tillgänglighetsskapande arbetet är starkt och växande.Wanås är en plats i världen där konst, natur och historia möts. Platsen Wanås består av en skulpturpark och en konsthall samt ett medeltida slott och ett ekologiskt lantbruk. Wanås ligger i Östra Göinge kommun i nordöstra Skåne.
www.wanas.se