SITE och Nordic Circle of Artistic Management arrangerade programpunkten THE ART OF CO-PRODUCTION på Ice Hot Nordic Dance Platform i Reykjavik. Samtalet var välbesök med över 100 personer i den aktiva publiken, som hade många frågor och kloka inspel när det handlade om möjligheter och svårigheter med olika former av produktion, i både samarbeten och co-produktion. Värdefull kunskap delades mellan konstnärer och producenter! Medverkade gjorde koreografen Björn Säfsten och Simone Willeit, verkställande chef på Uferstudios i Berlin, med moderatorn Pirjetta Mulari, ansvarig kulturproducent på Annantalo konstcentrum i Helsingfors.

Detta samtal tillsammans med många av våra nordiska kollegor sätter samtidigt punkt för Nordic Circles treåriga mentorprogram för denna gång. 16 dansproducenter och egenproducerande koreografer har haft tillgång till en mentor under 1 års tid och programmet har dessutom genomfört 6 workshops och panelsamtal på olika platser runt om i Europa.

Tillsammans med våra nordiska samarbetspartners diskuterar vi nu hur detta lyckade nordiska mentorprogram ska kunna utvecklas och bli om möjligt ännu bättre! Vi återkommer under 2019 med mer information.

Läs mer om Nordic Circle of Artistic Management här.

Foto ovan: Nordic Circle återträff på Bio Paradís! Foto Owen Fiene