SITE startar tillsammans med inkubatorerna – eXpression i Umeå, Brewhouse i Göteborg, Xplot Lund, Transit, Klump/Subtopia i Stockholm och Tinget i Östersund det nya nätverket creARTive – en ideell intresseorganisation för multidisciplinära konst- och kulturinkubatorer. creARTive står för samverkan, inspiration, påverkan och verkar för kunskaps-, kommunikations- och erfarenhetsutbyte.

Nätverket vill synliggöra konstnärliga och kreativa näringar som en egen bransch med särskilda villkor och behov och förespråkar därför ett branschspecifikt affärsutvecklingsstöd. I den frågan har nätverket bland annat vänt sig till Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet som finansierar inkubatorer så att de kan stötta konstnärliga verksamheter med till exempel affärsutveckling, nätverk och kompetens.

– Vinnova välkomnar creARTive och alla nya initiativ för att prova nya idéer och sätt att arbeta, speciellt i gränslandet mellan det kommersiella och meningsskapande samt mellan det entreprenöriella och konstnärliga, säger Jan Sandred, program manager på Vinnova.

Det första gemensamma evenemanget för creARTive blir ett seminarium på Folk och Kultur i Eskilstuna den 6 februari, där man bland annat kommer att ta upp frågan om de näringspolitiska insatsernas relation till de konstnärliga/kreativa näringarna och de konstnärliga disciplinerna. Läs mer här.