Konsthuset

Konstnärernas Kollektivverkstad och produktionshuset SITE flyttar in i Konstverket i den nya stadsdelen Telestaden i Farsta, efter ett beslut som togs i politisk enighet av kommunfullmäktige i Stockholms stad april 2017. Konstverket blir en unik produktionsplats för samtida konst i Sverige, och en plattform för konstnärlig utveckling. 3700 kvadratmeter fylls med verkstäder för arbete med trä, metal, brons, textil, keramik, monumental konst, emalj, foto, grafisk produktion, betong, tryck, samt 2 studios och en black box för scenkonstnärer. Inflyttning sker under sommaren och hösten 2018.

Att lokalbristen för konstnärer är akut i Stockholm är känt sedan länge. Både Konstnärernas kollektivverkstad och produktionshuset SITE har hotats av höjda hyror och uppsägning i flera år och inledde därför ett samtal om samarbete redan 2012. KKV är ett konstnärsdrivet initiativ som har funnits sedan 1970-talet och tillhandahåller verkstäder för föreningens medlemmar som består av professionellt yrkesverksamma konstnärer. I Konstnärernas kollektivverkstad produceras en stor del av Stockholms offentliga konst. SITE är ett kunskaps- och produktionshus och en konstnärlig plattform för den professionella samtida scenkonsten, med fokus på dans. Sedan starten 2008 har SITE etablerats som en viktig arena för enskilda koreografer, aktörer och kompanier inom dans, teater och performance genom att erbjuda kunskap samt främja konstnärlig utveckling.

KKV hade lokaler i Nacka i ca 40 år, men blev uppsagda eftersom det skall byggas bostäder på platsen. Detsamma gällde för SITE, som höll till i Svarta huset fram till hösten 2017, bredvid Konstfack på Telefonplan. Under 2018 flyttar alltså KKV och SITE ihop i ett nyrenoverat produktionshus i Farsta. Satsningen görs i samarbete med Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Huset döps till Konstverket och fokus ligger på konstnärlig produktion.

Kontraktskrivning 8 maj 2017_4Hyresavtalet för Konstverket skrevs på 8 maj 2017 av representanter för SITE, KKV och Stockholms stad. Från vänster på bild: Anne-Sofie Eriksson, verksamhetsledare SITE, Kristofer Schönborg, förvaltare Fastighetskontoret, Ulrika Algotsson, styrelseledamot SITE, Katrin Behdjou Arshi, kulturlots Stockholms stads kulturförvaltning, Bo Andér, styrelseordförande SITE, Gunilla Bandolin, styrelseordförande KKV, Emilie Florin, KKV.

- Det blir en vitalisering av våra verksamheter, säger Gunilla Bandolin, styrelseordförande i KKV. Det finns ett stort utrymme för nya möjligheter i ett hus som Konstverket och vi kommer till exempel kunna erbjuda konstnärerna kurser, föreläsningar, samarbetsprojekt och seminarier.

- I vår vision blir ett plus ett tre! säger Anne-Sofie Ericsson, verksamhetschef på SITE. KKV och SITE ska behålla sina organisationer och identitet. Detta blir något större. Konstnärer arbetar ofta över gränserna mellan konstarterna och Konstverket kommer att göra det ännu lättare att mötas och samarbeta.

- Tillsammans lyfter och synliggör vi varandra, säger Emilie Florin, styrelseordförande i KKV. Vi skapar en mötesplats som ger nya möjligheter och ny kunskap.

KKVs och SITEs gemensamma vision för Konstverket är att skapa en unik, tvärdisciplinär plattform och ett produktionshus för högkvalitativ bildkonst, scenkonst, formgivning och konsthantverk i samverkan mellan professionellt verksamma konstnärer. Konstverket manifesterar och synliggör processens betydelse för konstnärligt skapande. I huset ska det produceras konst, men också bedrivas konstnärlig och praktisk forskning samt residensprogram. Verksamheten ger utrymme för kreativt utbyte och synergier mellan konstnärer, men även offentliga och privata uppdragsgivare samt civilsamhället. Förhoppningen är också att Konstverket väcker intresse hos internationella konstnärer som inspireras av det som görs och skapas i huset och lockas till Farsta på utbyten och residens.

Konstverket ligger i Telestaden, den nya stadsdelen som byggs runt gamla Televerkets huvudkontor i Farsta. Konstverket kommer att bidra till att göra Telestaden till en attraktiv och levande stadsdel, även om verksamheten inte i första hand riktar sig till en publik. Men tanken är att verksamheten ska komma Farstaborna till del i form av kurser, öppna verkstäder och förhandsvisningar av scenkonstverk.

- Att KKV och SITE skapar Konstverket i Farsta stadsdel är en viktig del i hela det stadsutvecklingsprogram som finns för Farsta, säger Karin Lekberg (S), ledamot i stadsdelsnämnden i Farsta. Det fina med satsningen är att det BÅDE bereds plats för konstnärer och kreatörer att skapa OCH för människor att ta del av och uppleva det som skapas på plats. Jag ser också att många fina samarbeten kan komma tillstånd med redan befintliga verksamheter och inslag i stadsdelen.

Kontaktpersoner:

SITE:
Bo Andér, styrelseordförande
Mobiltelefon 070 456 99 73, anderbo44@gmail.com

Anne-Sofie Ericsson, verksamhetsledare
Mobiltelefon 070 918 13 00, anne-sofie@sitesweden.se

KKV:
Kansliet
Telefon 08 588 854 71, kansliet@kkv.nu

Konstverket:
Eva Broberg, verksamhetsutvecklare
Mobiltelefon 076-775 11 22, eva.broberg@konst-verket.se

Bilden överst: Konstverket, foto Binge Eliasson.