Ansök om sommarresidens på Konstveriet i Farsta!

Konstverket – interdisciplinärt produktionshus i Farsta – utlyser sommarresidens för professionella konstnärer inom bild, form och scenkonst. På Konstverket finns KKV, Konstnärernas Kollektivverkstad, och SITE, produktionsplats för scenkonst–grundare och ägare av Konstverket. Residenset vänder sig till konstnärer och/eller projekt som vill utforska de möjligheter till interdisciplinära samarbeten och praktiker som Konstverket kan erbjuda.

Residenset omfattar tillgång till lokaler i form av:
– Projektateljé 1 juli-18 augusti.
– Blackbox 22 juli – 4 augusti.
– Möjlighet att arbeta i dansstudio under perioden 1 juli – 4 augusti.
– Möjlighet att arbeta i KKV´s verkstäder 1 juli – 18 augusti.
– Tillgång till mötesrum, kontorsplats och övriga gemensamma utrymmen.

Konstverket/SITE/KKV erbjuder även viss teknisk utrustning och personal på plats, samt möjlighet att presentera arbete för publik i slutet av augusti. Arvoden, rese- eller boendekostnader ingår inte i residenset.

Ansökan: Projektbeskrivning där det framgår hur projektet förhåller sig till Konstverket som plats samt hur ni avser använda de olika lokalerna, max 1 A4. Kortfattad CV/biografi för sökande konstnär/-er.

Urval: Enreferensgrupp bestående av konstnärer knutna till KKV och SITE beslutar om residens utifrån hur projektet/arbetet avser förhålla sig till Konstverket som produktionsplats.

Ansökan skickas till eva.broberg@konst-verket.se senast 28 april 2019.

Besked ges under andra veckan i maj.

Frågor: kontakta Eva Broberg via mejl eller telefon 0767751122

Mer om Konstverket
Konstverket är ett produktionshus för professionella konstnärer som i samverkan med SITE och KKV skapar en interdisciplinär och öppen arena – ett konstnärernas hus – för konstnärlig produktion, konstnärliga processer, utveckling och nätverk. Vi vill skapa en unik, tvärkonstnärlig plattform där huset blir ett nav för konstnärernas och konstarternas utveckling där vi bl.a. tillhandahåller workshops för konstnärlig utveckling, organiserade mötesplatser och residens. Vi ser framför oss oömma lokaler som generöst delas för att uppmuntra flexibilitet och utbyten.

 Mer om KKV
Sedan 1969 har Konstnärernas Kollektivverkstad varit en central plats för konstproduktion, framförallt offentlig konst, och därigenom en viktig del av konstnärernas infrastruktur i hela Stockholmsregionen. KKV:s verkstäder och ateljéer omfattar 2700 kvadratmeter inriktade på konstnärlig produktion av arbeten i metall, brons, betong, grafik, textil, trä, foto, emalj, keramik och digital bildframställning. Verksamheten står på tre ben, den tekniska utrustningen, den ändamålsenliga miljön samt den sammantagna kompetensen hos medlemmarna.

Mer om SITE
SITE är ett produktionshus och en konstnärlig plattform i Stockholm för den professionella samtida scenkonsten, med ett specifikt fokus på dans.Sedan starten 2008 har SITE etablerats som en viktig aktör för enskilda koreografer och kompanier inom scenkonstområdet genom att erbjuda kunskap och genom att bereda plats för konstnärlig utveckling.

SITE´s verksamhet omfattar utöver produktionslokaler (Black Box och två studios) även rådgivning, residens, och samarbetsprojekt kring mentorskap i konstnärliga processer m.m.

Foto Binge Eliasson