Nordic Residency-programmet avslutades i december. Det har varit kreativa, spännande och lärorika residensperioder i juni och under hösten när tre nordiska kompanier från Finland, Norge och Sverige har arbetat parallellt i SITEs nya lokaler i Farsta och samtidigt delat med sig av sitt konstnärskap vid publika visningar. Vid avslutningen var alla tre konstnärsgrupper på plats samtidigt  för att dela erfarenheter, tankar och reflektioner kring konsten, samhället, världen och så klart residenstiden på SITE.

“Konstnärskollektivet W A U H A U S spenderade tre underbara veckor i stillheten i SITE’s nyöppnade lokaler. Vi var mycket nöjda över lyxen av tid och rum för att reda ut vårt kollektivs strukturer och arbetsmetoder, ett arbete som ofta är omöjligt i vardagslivets hets. Vi älskade också den rena och enkla black boxen, där vi höll en workshop för vårt kommande stycke Sapiens.” – W A U H A U S

“Det har varit en underbar stund av gästfrihet – en tillflykt där vi kunde reflektera över vårt arbete, förbereda oss för vintern och vara omgiven av andra konstnärer. Det var tidens gåva utanför tiden. En sällsynt och nödvändig plats. Tack!” – Mia Habib & Jassem Hindi

“TOGETHER ALONE är ett feministiskt samarbetssystem som kan definieras som en vårdens ekologi; en daglig rutin av att vara tillsammans i sociala rum, av att göra överenskommelser i studiolokaler, och av att gräva sig ner i multiversats rumsliga och somatiska riken. Med Nordic Residency tillhandahöll SITE välbehövliga resurser i form av tid och plats, en möjlighet för oväntat informativa artistiska interaktioner med andra nordiska deltagare, och tid att fortsätta sträcka vår efterforskningar ut i det okända.” – TOGETHER ALONE

Läs mer om Nordic Residency här.

Foto ovan: Mia Habib & Jassem Hindi, foto Deirdre Morris