Konstnärsresidens

SITE utser ett antal konstnärer som under ett år får möjligheten att vässa sina konstnärskap genom fri residenstid i SITE Studio, rådgivning, kontinuerlig coachning, kontorsplats, mötesrum, och inte minst genom de möten som uppstår mellan konstnärer, producenter och medlemmar på SITE. Under 2019/2020 har SITE 10 stipendiater: Sofia Castro, Mira Mutka, Shaya Khalil, Gülbeden Kulbay, Fanni Ijäs, Lisa Janbell, Tilman O’Donnell, Nefeli Oikonomou, Anna Pehrsson, Mireia Piñol och Tyra Wigg.

Gemensamt för stipendiaterna är att de alla har internationella nätverk och deras erfarenhet, kompetens och nätverk bidrar till att bygga en stark kunskapsbank på SITE. En viktig aspekt är också att de bidrar till en konstnärlig pluralism genom sina olika bakgrunder och konstnärliga fokus. Stipendiaterna är på SITE ett eller två år utifrån behov. De ansöker till SITE genom en Open call och utses av en referensgrupp.

Stipendiaterna deltar också i OPM - Organisk Processmetod, som är en process, metod och modell för utveckling av konstnärlig verksamhet. Syftet med OPM är att konstnärer ges tillfälle och utrymme att utveckla sin övergripande verksamhet organisatoriskt och ekonomiskt, med bibehållet och förstärkt konstnärskap. Den tar fasta på och utgår ifrån konstnärskapets behov och varje konstnärs individuella kompetens och drivkraft. Målet med OPM är att titta på den underliggande strukturen i en konstnärlig verksamhet för att frigöra resurser till skapandet. En illa fungerande struktur kommer att stjäla tid, pengar och energi från den konstnärliga processen och produktionsarbetet. OPM är en metod att titta på verksamheternas underliggande struktur, inte att styra eller ifrågasätta våra konstnärers integritet.

Under devisen "ingen konstnärlig utveckling utan administrativ bas" jobbar vi med våra konstnärer på flera olika nivåer. Under två år möter vi koreograferna och deras produktioner och där ser vi ett enormt behov av en kvalitativ produktionsmiljö.

Kontakta gärna Anne-Sofie Ericsson för mer information angående SITEs konstnärsresidenser.


SITE Stipendiater 2019-2020:
Klicka på bilderna för en presentation och kontaktuppgifter.

 

Samtliga stipendiater sedan starten 2009: Björn Säfsten, Shintaro Oue, Sara Gebran, Anders Paulin, Bogdan Szyber och Carina Reich, Paloma Madrid, Anna af Sillén de Mesquita, Kristine Slettevold, Rebecca Chentinell, Livekonstkollektivet Melo, Ulrika Larsen, Robin Jonsson, Tova Gerge, Sebastian Lingserius, Rani Nair, Tove Skeidsvoll, kollektivet The Future,  Aurelia Le Huche, Clara Lee Lundberg, Mirko Guido,  Pia Pohjakallio, Mari Carrasco,  Shake it Collaborations (Tove Sahlin och Dag Andersson), Allison Ahl, Anna Öberg, Sara Lindström, Pavle Heidler, Robin Dingemans, Caroline Byström, Lisa Janbell, Mariana Suikkanen Gomes, Fanni Ijäs, Nicole Neidert, Tilman O’Donnell, Emma Tolander, Anna Pehrsson, Sofia Castro, Mira Mutka, Shaya Khalil, Gülbeden Kulbay,Nefeli Oikonomou, Mireia Piñol och Tyra Wigg.

 

  • Bild överst: SITE-stipendiaten Emma Tolander repeterar inför festivalen Dans.Hall 2019. Foto privat.