Residens i samarbete

MARC – Milvus Artistic Research Center

Under 2017 inleder SITE ett samarbete med MARC, Kivik. Samarbetet är en pilot med specifikt fokus på konstnärligt mentorskap i residens. SITE har sedan flera år drivit mentorprogram inom dansen med fokus på produktion och verksamhetsutveckling, nu går vi vidare med ett konstnärligt mentorprogram för koreografer.
2015 startade Marc (Milvus Artistic Research Center – konstnärlig ledare Rachel Tess) ett mentorprogram för nya koreografer, nyutexaminerade från högskoleutbildningar, samt dansare i sin övergång från en karriär på stora institutioner/som frilansande dansare. Programmet skapades för att hjälpa nya konstnärer att kontextualisera och fördjupa sitt arbete i samtal och praktik, med ett strategiskt konstnärligt mentorskap.
För 2017 har Marc och SITE har ingått ett partnerskap genom ett pilotprojekt med särskild inriktning på konstnärligt mentorskap. Projektet kombinerar ömsesidigt intresse från båda organisationerna i ett gemensamt residens för dansare Oskar Landström och hans projekt Beyond Just med Hanna Hedman som mentor.

WE INSIST

 

Under 2017 samarbetade SITE med We Insist som svensk partner i projektet ”The Strangerwithin” med Mia Habib (NO), Rani Nair (SE) och Jassem Hindi (FR).

We Insist startade i 2007 och är ett återkommande och långsiktigt projekt baserat på en "Resa och möten"-praktik. Projektet har tidigare haft samarbeten med konstnärer från Mexiko, Syrien, Marocko, Norge, Sverige, Iran och Tyskland. Baserat på dessa erfarenheter beslutade de under 2011 att utforma planer och koncept för kommande projekt med start i 2017: The strangerwithin.

The strangerwithin är både ett forsknings- och föreställningsprojekt byggd kring frågorna: Hur är man värd för en främling, hur kan man vara öppen för det annorlunda? Vi på SITE ser också denna starka frågeställning och önskar bidra till en större förståelse och ett mer värdigt mottagande av dem söker sig till oss. Med detta projekt, genom konst, samtal och delaktighet vill vi föra värdiga samtal och delaktighet i vårt lokalsamhälle. Att lära och att dela våra möten och erfarenheter på ett mer aktivt sätt utifrån vilken roll främlingen och främlingskapet har i Europa idag. Projektet jobbar konceptuellt, performativt och politiskt.

De ögonblick vi inte känner igen oss i, är också de ögonblick där vi kan förvandlas.

Denna resa- och mötespraktik i Sverige, Norge, Marocko och ev. andra Europeiska länder kommer att utgöra basen för en serie föreställningar, installationer, sammankomster och dokument kring den rika potential främlingskapet har, som ett konstnärligt och sociopolitiskt verktyg. Alla dessa händelser är unika tillfällen att lära, att dela kunskap och att omvandla ett socio-politiskt utrymme genom att utöva vår konst och genom att möta människor.

Utifrån samtal kring projektet och ett gemensamt fokus på mötet med publiken i detta viktiga tema, har SITE och We Insist beslutat att ingå ett samarbete för resans del i Sverige.