Nu står det klart att Konstnärernas Kollektivverkstad och produktionshuset SITE flyttar in i Konsthuset i den nya stadsdelen Telestaden i Farsta, efter ett beslut i Stockholms stads olika nämnder under april 2017. KKV och SITE skrev under hyresavtalet med kommunen den 8 maj. Konsthuset blir en unik produktionsplats för all slags konst och en plattform för konstnärlig utveckling. 3700 kvadratmeter fylls med ateljéer, verkstäder och dansstudios. Inflyttning sker i februari 2018.

Kontraktskrivning 8 maj 2017_4
Alla parter är samlade för att skriva under hyreskontraktet för Konsthuset i Farsta: Anne-Sofie Eriksson, verksamhetsledare SITE, Kristofer Schönborg, förvaltare Fastighetskontoret, Ulrika Algotsson, styrelseledamot SITE, Katrin Behdjou Arshi, kulturlots Stockholms stads kulturförvaltning, Bo Andér, styrelseordförande SITE, Gunilla Bandolin, styrelseordförande KKV, Emilie Florin, KKV.

Att lokalbristen för konstnärer är akut i Stockholm är känt sedan länge. Både Konstnärernas kollektivverkstad och produktionshuset SITE har hotats av höjda hyror och uppsägning i flera år och inledde därför ett samtal om samarbete redan 2012.  KKV är ett konstnärsdrivet initiativ som har funnits sedan 1970-talet och tillhandahåller verkstäder för föreningens medlemmar som består av professionellt yrkesverksamma konstnärer. I Konstnärernas kollektivverkstad produceras en stor del av Stockholms offentliga konst. SITE är ett kunskaps- och produktionshus och en konstnärlig plattform för den professionella samtida scenkonsten, med fokus på dans. Sedan starten 2008 har SITE etablerats som en viktig arena för enskilda koreografer, aktörer och kompanier inom dans, teater och performance genom att erbjuda kunskap och inte minst genom att främja och bereda plats för konstnärlig utveckling.

KKV har haft lokaler i Nacka i ca 40 år, men har blivit uppsagda eftersom det skall byggas bostäder på platsen och desamma gäller för SITE, som håller till i Svarta huset, bredvid Konstfack på Telefonplan. Men nu flyttar alltså KKV och SITE ihop i ett helt nytt produktionshus i Farsta, enligt ett beslut som togs i politisk enighet av kommunfullmäktige i Stockholms stad. Satsningen görs i samarbete med Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Huset döps till Konsthuset och fokus ligger på konstnärlig produktion. Konsthusets 3700 kvadratmeter kommer att rymma konstnärsverkstäder för arbete med trä, metal, brons, textil och keramik, monumental, emalj, foto, grafik av olika slag, betong, printshop samt en black box-teater med ljud- och ljusteknik och två dansstudios.

– Det blir en vitalisering av våra verksamheter, säger Gunilla Bandolin, styrelseordförande i KKV. – Det finns ett stort utrymme för nya möjligheter i ett hus som Konsthuset och vi kommer till exempel kunna erbjuda konstnärerna kurser, föreläsningar, samarbetsprojekt och seminarier.

– I vår vision blir ett plus ett tre! säger Anne-Sofie Ericsson, verksamhetschef på SITE. – KKV och SITE ska behålla sina organisationer och identitet. Detta blir något större. Konstnärer arbetar ofta över gränserna mellan konstarterna och Konsthuset kommer att göra det ännu lättare att mötas och samarbeta.

– Tillsammans lyfter och synliggör vi varandra, säger Emilie Florin, styrelseordförande i KKV. – Vi skapar en mötesplats som ger nya möjligheter och ny kunskap.

KKV´s och SITEs gemensamma vision för Konsthuset är att skapa en unik, tvärdisciplinär plattform och ett produktionshus för högkvalitativ bildkonst, scenkonst, formgivning, film och musik i samverkan mellan professionellt verksamma konstnärer. Konsthuset manifesterar och synliggör processens betydelse för konstnärligt skapande. I huset ska det produceras konst, men också bedrivas konstnärlig och praktisk forskning samt Artist in residens-program. Verksamheten ger utrymme för kreativt utbyte och synergier mellan konstnärer, men även offentliga och privata uppdragsgivare samt civilsamhället. Förhoppningen är också att Konsthuset väcker intresse hos internationella konstnärer som inspireras av det som görs och skapas i huset och kanske vill komma till Farsta på utbyten och residens.

KOnsthuset, foto Binge Eliasson

 

Konsthuset ligger i Telestaden, den nya stadsdelen som byggs runt gamla Televerkets huvudkontor i Farsta. Konsthuset kommer att bidra till att göra Telestaden till en attraktiv och levande stadsdel, även om verksamheten inte i första hand riktar sig till en publik. Men tanken är att verksamheten ska komma Farstaborna till del i form av kurser, öppna verkstäder och förhandsvisningar av scenkonstverk.

– Att KKV och SITE skapar Konsthuset i Farsta stadsdel är en viktig del i hela det stadsutvecklingsprogram som finns för Farsta, säger Karin Lekberg (S), ledamot i stadsdelsnämnden i Farsta.  – Det fina med satsningen är att det BÅDE bereds plats för konstnärer och kreatörer att skapa OCH för människor att ta del av och uppleva det som skapas på plats. Jag ser också att många fina samarbeten kan komma tillstånd med redan befintliga verksamheter och inslag i stadsdelen.


Kontaktpersoner:

KKV Stockholm:
Gunilla Bandolin, styrelseordförande
Mobiltelefon 0708187877, gunilla.bandolin@gmail.com

Emilie Florin, Styrelseordförande
Mobiltelefon 0721795720, florin.emilie@gmail.com

SITE:
Bo Andér, styrelseordförande
Mobiltelefon 0704569973, anderbo44@gmail.com

Anne-Sofie Ericsson, verksamhetsledare
Mobiltelefon 0709181300, anne-sofie@sitesweden.se

 

Bilden överst: Konsthuset, foto Binge Eliasson