SITE-stipendiaten Mari Carrasco skapar ett nytt verk för tre dansare för Norrdans; SVART INVÄRTES. Musiken är nykomponerad av Mikael Karlsson och det är Maris och Mikaels tredje samarbete ihop. Denna gång skapar de ett häxigt, rytmisk och storslaget stycke musik som kommer att spelas in av Nordiska Kammarorkestern i sommar. SVART INVÄRTES ingår i ett trippelprogram med ytterligare två koreografiska verk av José Agudo och Peter Svenzon där varje koreograf gör sin tolkning av 1800-talsförfattaren Alfhild Agrells starka och tragiska berättelser ur ”En Lappbok”. Mari börjar repetera med dansarna i augusti och premiären äger rum den 18 okt 2018 på Härnösand Teater.

 

Foto ovan Chrisander Brun