Första delen av Nordic Circles mentorskapsprogram för åtta utvalda koreografer och dansproducenter avslutas i september. Det sker i form av ett möte på Tynningö i Stockholms skärgård där det gångna året ska utvärderas och planer ska smidas inför framtiden. Direkt därpå inleds andra delen av programmet, där 8 nya utvalda adepter får träffa sina mentorer, ha workshops och samtal om mentorskap, förväntade roller och målsättningar för det kommande året.

Adepterna för 2017/2018 är: Anna Cederberg (SE), Lina Dahlgren (SE), Jarkko Partanen (FI), Sonya Lindfors (FI), Carlos Calvo (DK), Maiken Bruun (DK), Steinunn Ketilsdóttir (IS) och Tone Martine Kittelsen (NO).

Tanken är att ett utbyte med en erfaren mentor inom dansområdet från ett annat nordiskt eller baltiskt land är till stor nytta för att utveckla kunskap i management och projektledning samt att få tillgång till nya nätverk med kollegor i de andra länderna. The Nordic Circle of Artistic Management är en utveckling av ett tidigare mentorprogram och ett nordisk-baltiskt producentnätverk. För båda dessa program har SITE varit ansvarig. Läs mer om Nordic Circle här.

 

Bilden Bastun på Tynningö, foto Tina Eriksson Fredriksson