SITE på Scenkonstbiennalen

Står du vid ett yrkesmässigt vägskäl eller sammanhang som du saknar erfarenheter från? Då kan du ha nytta av det seminarium som SITE arrangerar på Scenkonstbiennalen i samarbete med Teatercentrum, med rubriken Mentor Room – delad erfarenhet är dubbel erfarenhet.Seminariet äger rum 25, 26 och 27 maj, kl 10. Mentor Room erbjuder ett reflekterande samtal

SITE samarbetar med MARC och koreografen Oskar Landström

SITE inleder nu ett samarbete med Milvus Artistic Research Center – MARC – med inriktning på konstnärligt mentorskap i residens. SITE har sedan flera år drivit mentorprogram inom dansen med fokus på produktion och verksamhetsutveckling och går nu vidare med ett konstnärligt mentorprogram för koreografer. Avsikten med mentorprogrammet är att ge tid, råd och rum