Bo Andér, styrelseordförande för SITE, Anne-Sofie Ericsson, verksamhetsledare på SITE och Gunilla Bandolin, styrelseordförande för KKV arrangerade ett samtal om Konsthuset på Folk och Kultur i Eskilstuna den 8 februari med rubriken En samlande mötesplats – nya produktionsplatser för morgondagens konstnärer. Det blev ett välbesökt seminarium som lockade många som ville lyssna på de inbjudna Patrik Liljegren, biträdande kulturdirektör, Kulturförvaltningen Stockholms stad och Mikael Nanfeldt, chef Kulturstrategisk avdelning, Kulturförvaltningen Göteborgs stad, när de pratade om visioner och önskemål för konstnärers framtida produktionsvillkor utifrån de två städernas perspektiv. Konstnärer behöver produktionslokaler och hyrorna ökar. Hur kan staden möta upp konstnärerna och hur kan konstnärerna möta upp staden? Stockholm har anställt en ”kulturlots” som skall hjälpa konstnärerna och representanter från fastighetsbranschen att mötas och förstå varandra.

Den process som SITE och KKV har gått igenom för att skapa ett nytt produktionshus för samtida konst i Farsta har tagit flera år.
– SITE och KKV hjälper kommunen genom att agera exempel på hur det kan gå till, sa Patrik Liljegren. – Båda organisationerna var på väg att bli utkastade från sina lokaler, men visade en vilja att göra något nytt. Tillsammans sökte de pengar till en förstudie, som de fick. Vi har haft mycket kontakt under resans gång. Men SITE och KKV har haft en vision, de har varit konkreta och de har  gjort jobbet själva.