Varje år utser SITE ett antal stipendiater (yrkesverksamma konstnärer) som under ett års tid får en bas att verka från samt stöd i att utveckla sin konstnärliga verksamhet och organisation. Som SITE stipendiat erbjuds du: Coachning, skrivbordsplats och mötesrum hela året, bokningsbar studiotid i 7 dagar samt tillgång till övrig ledig tid i studios, tematiska frukostmöten och afterwork, nätverk, synliggörande av din verksamhet i SITEs kommunikationskanaler (hemsida, nyhetsbrev, sociala medier).

En gång per halvår önskar vi att du presenterar ditt konstnärliga arbete/din praktik för övriga stipendiater och eventuell inbjuden publik. Under stipendieåret erbjuds du också en kurs i möjligheterna att utveckla din verksamhet, OPM – Organisk Process Metod. OPM är en metod som bygger på att deltagarna engagerar sig i gruppen och feedback i varandras arbete och omfattar tre halvdagar med obligatorisk närvaro.

SITE stipendiater utses av SITE´s Konstnärliga råd och prioriterar konstnärer som är i en utvecklingsfas i sin verksamhet, har ett formulerat behov av både coachning och en fysisk arbetsplats samt prioriterar att närvara på plats och delta i SITE`s verksamhet.

För att ansöka skriver du en A4 sida om dig själv, din konstnärliga bakgrund och intressen. Beskriv din konstnärliga verksamhet samt hur du vill använda ditt möjliga år på SITE.

Mejla din ansökan samt CV till anne-sofie@sitesweden.se senast den 5 april 2020.

Vi avser att kunna ge besked i maj 2020 och konstnärsresidenset löper från 14september 2020 till september 2021. Hjärtligt välkommen med din ansökan!

Anne-Sofie Ericsson, verksamhetsledare SITE

Bilden: DANCING IN THE DARK av SITE-stipendiaten Fanni Ijäs, foto pavleheidler