Open Call till koreografer och regissörer:
Sök stipendium till produktionshuset SITE i Farsta under 2018-2019!

Varje år utser SITE ett antal stipendiater som under ett års tid får en bas att verka från, samt stöd för utveckling av sin konstnärliga verksamhet och sin organisation.

Som SITE stipendiat erbjuds du:

Coachning
Skrivbordsplats
Mötesrum
Studiotid i 7 dagar
Tematiska frukostmöten
Nätverk
Visibilitet i SITEs kommunikationskanaler (hemsida, nyhetsbrev, Facebooksida).

En gång per halvår önskar vi att du presenterar ditt konstnärliga arbete/din praktik för övriga stipendiater och eventuell inbjuden publik.

En kurs i möjligheterna att utveckla din verksamhet, s.k. OPM – Organisk Process Metod, ingår och omfattar tre halvdagar med obligatorisk närvaro.

SITE stipendiet prioriterar konstnärer som har ett formulerat behov av både coachning och en fysisk arbetsplats.

Om SITE:

SITE är ett resurscentrum och en mötesplats för professionella konstnärer och producenter verksamma inom den samtida scenkonsten, med fokus på dans. Vi erbjuder repetitionslokaler, kontorsplatser, rådgivning och residens för konstnärligt produktionsarbete. SITE verkar för att långsiktigt stärka scenkonstens utveckling och produktionsvillkor utifrån konstnärernas behov och integritet. Det gör vi genom ettåriga stipendieprogram för koreografer och producenter, kostnadsfri handledning, internationella samarbeten (nordiskt mentorskapsprogram, nordiskt residensprogram), uthyrning av lokaler samt publikaktiviteter. Under hösten 2018 flyttar SITE in i Konsthuset i Farsta som utrustas med en black box, två studios och kontorsplatser samt verkstäder för bildkonsten. Konsthuset blir ett interdisciplinärt produktionshus för scen- och bildkonst som vi skapar tillsammans med Konstnärernas Kollektivverkstad.

Vill du söka?

Skriv en A4 sida om dig själv och din verksamhet samt dina planer för det kommande året. Din ansökan och CV mejlas till anne-sofie@sitesweden.se senast den 14 maj 2018. Om din ansökan väljs ut blir du kallad till en intervju.

Stipendiet löper från 1 september 2018 till sommaren 2019.

Hjärtligt välkommen med din ansökan!

Anne-Sofie Ericsson, verksamhetsledare SITE Sweden

 

Bilder ovan: SITE, Telestaden Farsta, foto Binge Eliasson, Life Jacket, foto Pavle Heidler, Dance Concerts av SITE-stipendiat Pavle Heidler bl a –  foto Tina Eriksson Fredriksson, SITE-stipendiat Mari Carrasco – foto Håkan Larsson, tillfälliga studion – foto Sara Mörk, SITE-stipendiat Pia Pohjakallio får pris – foto Folkgalan, tillfälliga kontoret – foto Emmy Astbury, MARC – foto Oskar Landström