SITE-Stipendiaten Robin Dingemans tillbringar sin tid i SITE Studio med att repetera PETER, det relativt lilla, svenska trädet – en interaktiv dansföreställning för låg och mellanstadiet om annorlundaskap och främlingsrädsla. Här skapas ett kreativt rum där publiken tillsammans med ett levande träd och en talande fågel undersöker vad det innebär att vara en grupp, ett samhälle, en gemenskap. Premiär blir det på Weld den 27 sept med efterföljande spelningar den 28, 30 sept samt 1 okt. Se en trailer här.

 

Bilden: Foto Robin Dingemans