Under rubriken En samlande mötesplats bjuder SITE in till ett seminarium på Folk och Kultur i Eskilstuna torsdag 8 februari (kl 14.20 – 15.20) som tar upp bristen på produktionslokaler för scen- och bildkonstnärer. Som en case study presenteras det nya Konsthuset i Farsta. Utöver den uppenbara bristen på ytor för produktion av bild- och scenkonst finns det också ett starkt behov för konstnärer att kunna mötas över konstgränserna. På så sätt kan villkoren för konstens produktion förbättras – inte minst ekonomiskt. Det finns samtidigt ett starkt intresse från den kulturpolitiska sidan att skapa sådana platser. Hur kan man ta tillvara på det intresset och arbeta framåt?

Folk och Kultur är en ny arena för det breda kultursamtalet i olika former, inom alla politikerområden. Konventet är en mötesplats för offentlig och privat sektor, för media, föreningar, akademin och medborgarna – med en scen för konstnärliga upplevelser. Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige samt Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland. Konventet genomförs första gången den 7-10 februari 2018 i Munktellstaden, Eskilstuna. Läs mer.