Inkubatorsnätverket Creartive bjöd under kulturkonventet Folk och Kultur i Eskilstuna 5-8 feb in till ett panelsamtal för att lyfta frågan om hur konst- och kulturinkubatorer kan få en större andel av de näringspolitiska medel som delas ut.  Det välbesökta samtalet inleddes av ordförande Martin Q Larsson från KLUMP, Subtopia och Peter Gahnström från Transit gav en överblick över de kulturella- och kreativa näringarnas villkor. Panelen bestod av Emelie Johansson, projektledare SITE, Katja Lindqvist, forskare KKN, region Skåne, Anna Ridderstad, bildkonstnär och ordf. Konstnärscentrum, Lisa Belfrage, regionutvecklare näringsliv KKN, Västra Götalandsregionen samt Pratik Vithlani, samtalsmoderator.

Avslutningsvis gav Helene Öberg, statssekreterare Kulturdepartementet, en kort sammanfattning av hur de arbetar med frågan ur ett kulturpolitiskt perspektiv.

SITE fortsätter nu arbetet med Creartive-nätverket, håll utkik efter föreningens hemsida som lanserar inom kort!

Foto Sara Lönnroth