Om SITE

SITE - kraftverket för professionella dans- och scenkonstnärer

SITE är ett produktionshus och en konstnärlig plattform i Stockholm för den professionella samtida scenkonsten, med ett specifikt fokus på dans.Sedan starten 2008 har SITE etablerats som en viktig aktör för enskilda koreografer och kompanier inom scenkonstområdet genom att erbjuda kunskap och genom att bereda plats för konstnärlig utveckling.

SITE ger som konstnärlig plattform de professionella konstnärerna tid och kreativ plats att forska, utveckla och skapa. SITE verkar för konstnärlig förnyelse och stärker konstnärliga verksamheter där de är som starkast, med grund i konstnärernas egen genialitet, praktiskt och teoretiskt. På så sätt är SITE som produktionshus en plats som utvecklar flexibla plattformar för konstnärligt arbete där konst, kunskap, nya strukturer och arbetsmetoder möts i utveckling och ledning av konstnärliga projekt.

SITE välkomnar alla fria scenkonstutövare och kreativa näringsidkare som medlemmar/samarbetspartners med den övergripande målsättningen att skapa bättre förutsättningar för scenkonsten med betoning på den samtida dansen. Hos SITE är du är en del i ett kreativt och professionellt sammanhang och kan ta del av både kontorsplats och studio och dessutom få rådgivning inom internationalisering, kommunikation, finansiering och produktion. Kontor och studio hyrs även ut.

SITE har som primära konstnärliga mål att långsiktigt stärka scenkonstens konstnärliga utveckling och produktionsvillkor bla genom att stärka branschen att etablera långsiktiga och hållbara infrastrukturer för enskilda konstnärer. Vi strävar efter att utveckla en mångfacetterad verksamhet för att främja scenkonsten nationellt och internationellt.  Inte minst vill vi skapa en starkare ekonomi för scenkonsten bl.a. genom ökad kunskap om finansieringsmöjligheter.

En återkommande utmaning för konstens utveckling är att ständigt skapa bättre förutsättningar för den kommande generationen dansare, koreografer och producenter. Det existerar fortfarande få platser för scenkonstnärer att långsiktigt utveckla sitt konstnärskap och producera sin konst. SITE odlar basen och den kommande konstnärliga spetsen genom att erbjuda avancerade och utmanande utvecklingsmöjligheter för en mångfald av scenkonstnärer hos oss.

Sedan starten 2008 har SITE etablerats som en viktig aktör för enskilda koreografer och kompanier inom scenkonstområdet genom att erbjuda kunskap och inte minst genom att bereda plats för konstnärlig utveckling. Initiativtagare och grundare till SITE är Peder Bjurman, Åsa Edgren och Christina Molander.

SITEs verksamhet och dess enskilda projekt stöds av Statens Kulturråd, Kulturförvaltningen i Stockholm, Stockholms läns landsting,  Nordisk kulturfond och Kulturkontakt NORD.

 

Bilden överst: Reptid för The Art of Laboring projekt, av och med Nefeli Oikonomou, med Sebastian Lingserius på SITE Lilla studion, hösten 2018, foto konstnärerna