Anna Holmlin Nilsson

Anna Holmlin Nilsson är producent på Unga Roma på Gotland, som spelar nyskriven teater för barn och unga, löst baserad på Shakespeares verk.

Anna är lärare i samhällsvetarämnena och har arbetat som mediepedagog och projektutvecklare på Utbildningsradion, utredningssekreterare på Kommissionen mot antiziganism med ansvar för utgivning av bok och lärarhandledning för högstadiet om diskrimineringen av romer, författare till lärobok i samhällskunskap ”Utkik” på Gleerups förlag, samt redaktör och författare av undervisningsmaterial till bland annat Statens medieråd, Ungdomsstyrelsen och UR. Lärarutbildad på Lärarhögskolan i Stockholm, samt i Specialpedagogik, Egyptologi, U-landskunskap och Arabiska på Uppsala Universitet.

-Eftersom vi som arbetar med Unga Roma framför allt är verksamma på sommaren på Gotland och jag under resten av året arbetar hemifrån och är relativt ny i producentyrket är det perfekt för mig att ha en kontorsplats på SITE, säger Anna. Det ger mig ett sammanhang med kollegor och ett nätverk och under det kommande året en möjlighet att utvecklas och få mycket ny kunskap genom detta.

Anna Holmlin Nilsson, producent
+46 (0)70-7526445, anna.hn@me.com
För mer info om Unga Roma se hemsida www.ungaroma.com