Bo Andér

Bo Andér är ordförande i styrelsen för SITE sedan 2010. Bo är stockholmare, född 1944. Han har studerat litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Bo har ett yrkesliv bakom sig som tjänsteman vid Stockholms kulturförvaltning, där han bland annat har arbetat med kulturpolitikens strategiska frågor och som avdelningschef varit ansvarig för olika stödformer för stadens fria kulturliv. Pensionär sedan 2010 och alltjämt intensivt nyfiken på scenkonst och i synnerhet den nutida dansens många uttryck.

Kontakta Bo