Lena Larsdotter

Lena Larsdotter, producent på Nacka kulturcentrum i Dieselverkstaden. Jobbat som musiker under många år, turnerat flitigt i Europa med musikgruppen Tribute. Gick på Biskops Arnös skrivarlinje i början av nittiotalet, bott i Öst Afrika och är väldigt intresserad av dans och all form av scenkonst.

Kontakta Lena