Med anledning av att  KKV, Konstnärernas Kollektivverkstad fyllde 50 år och att vi samtidigt firade ett framgångsrikt första år tillsammans på Konstverket i Farsta, arrangerade vi ett välbesökt Öppet hus i våra gemensamma lokaler den 23 november. Nästan 200 personer kom till SITE för att se hur vi har det och hur våra konstnärer arbetar. SITE-stipendiaterna Mira Mutka, Lisa Janbell och Nefeli Oikonomou ledde workshops och Fanni Ijäs medverkade med ett eget verk. Stort tack till er och till alla som kom!

 

Bilden: Utomhusaktiviteter, foto Johan Wingestad