Pia Pohjakallio, RAPPU w audience1200x600

Det här gör SITE

SITE som produktionshus är ett kraftverk för professionella dans- och scenkonstnärer. En plats som strävar efter att utveckla unika, flexibla och långsiktiga format där konst, kunskap, nya strukturer och arbetsmetoder möts.

Produktionshus med studios, arbetsplatser, residens och producentateljén:
SITE erbjuder studio och arbetsplatser anpassade för konstnärligt produktionsarbete för enskilda konstnärer, kompanier, producenter och organisationer.
SITE driverett konstnärligt artist in residens-program i samarbete med organisationen MARC
Festivalen - SITE/specific – ger plats och utveckling av scenkonstlivet och publik verksamhet på regional nivå.
Producentateljén ger plats för nyetablerade dans-och scenkonst producenter.
SITE utvecklar ”Konsthuset”– Ett produktionshus för samtida konst tillsammans med Konstnärernas Kollektivverkstad.

Konstnärsstipendium på SITE:
SITE driver och utvecklar konstnärsstipendium & residens för SITE stipendiater.

Kunskap och kompetensutveckling inom scenkonstområdet:
SITE driver Projektrum som kompetens- och resurscenter.
SITE projektleder ett treårigt nordiskt samarbetsprojekt – Nordic Circle of Artistic Management.
SITE är aktiv samarbetspart inom Transit kulturinkubator.

Samarbets- och utvecklingsprojekt, nationellt och internationellt:
Under 2017 – 2019 samarbetar SITE med det internationella konstnärskollektivet We Insist och projektet ”The strangerwithin” .
SITE etablerar konstnärliga samarbeten med internationella organisationer och residensnätverk.

SITEs verksamhet och dess enskilda projekt stöds av Statens Kulturråd, Kulturförvaltningen i Stockholm, Stockholms läns landsting, Nordisk kulturfond och Kulturkontakt NORD.

Bilden överst:SITE-stipendiaten Pia Pohjakallio, RAPPU i SITEs trapphus 2016, foto Monica Sihlén