Det här gör SITE

SITE som produktionshus är ett kraftverk för professionella dans- och scenkonstnärer. En plats som strävar efter att utveckla unika, flexibla och långsiktiga format där konst, kunskap, nya strukturer och arbetsmetoder möts.

Produktionshus med studios, arbetsplatser, residens och producentateljén:
SITE erbjuder studio och arbetsplatser anpassade för konstnärligt produktionsarbete för enskilda konstnärer, kompanier, producenter och organisationer.
SITE driverett konstnärligt artist in residens-program i samarbete med organisationen MARC
Festivalen - SITE/specific – ger plats och utveckling av scenkonstlivet och publik verksamhet på regional nivå.
SITE utvecklar ”Konstverket”– Ett produktionshus för samtida konst, tillsammans med Konstnärernas Kollektivverkstad.

Konstnärsstipendium på SITE:
SITE driver och utvecklar konstnärsstipendium & residens för SITE stipendiater.

Kunskap och kompetensutveckling inom scenkonstområdet:
SITE driver Projektrum som kompetens- och resurscenter.
SITE projektleder ett treårigt nordiskt samarbetsprojekt – Nordic Circle of Artistic Management.
SITE är aktiv samarbetspart inom Transit kulturinkubator.

SITEs verksamhet och dess enskilda projekt stöds av Statens Kulturråd, Kulturförvaltningen i Stockholm, Stockholms läns landsting, Nordisk kulturfond och Kulturkontakt NORD.

Bilden ovan: Kompaniet Andersson dance inviger SITE Studio Black box hösten 2018 med repetitioner, foto Magnus Nordberg.