Producentateljén

SITE arbetar med hela infrastrukturen inom scenkonstproduktionen då vi anser att man inte kan skilja på produktion och konstnärligt skapande. SITE ser ett stort behov för scenkonstproducenter som är på väg in i branschen att få tillgång till en professionell miljö med kollegor, kunskap och nätverk. Vi har därför startat Producentateljén som en plats, en slags inkubator, för producenterna att utveckla sig i ett professionellt sammanhang.

Producentateljén erbjuder kostnadsfritt kontorsplats och nätverk under 1 år på SITE. Producentateljén blir ett komplement till SITE stipendium för koreografer, SITE mentorprogram för koreografer, SITE residens för nationella och internationella kompanier i studion och våra konstnärliga samarbeten.

På det sättet tar SITE ansvar för scenkonstmiljöns hela produktionsled och infrastruktur. Producentateljén blir en lots och mötesplats för producentledet, en kugge som är absolut nödvändig för koreograferna och för produktion av dansverk.

Producenter i Producentateljén 2018/2019: 
Frida Tiger och Patricia Vázquez Iruretagoyena.

Klicka på namnet/bilden för en presentation och kontaktuppgifter.