Mira Mutka & SITE & Konsthall C

posted in: Aktuellt | 0
Mira Mutka. Foto privat.

I juni arrangerar Konsthall C en serie mobila konstupplevelser och gående seminarier i närområdet och på innergårdarna i Hökarängen. SITE:s residenskonstnär Mira Mutka, vars arbete kretsar runt långsamhet och gående, är inbjuden att leda ett av dessa seminarier.

-Arbetstiteln är WALKING STILL / GÅ KVAR och handlar om att ”traska på” trots den enorma begränsning som varit under pandemin, säger Mira Mutka.

-Jag tänker mycket på hur en kan fortsätta röra sig fastän allting stannat av.

Konsthall C är inrymd i en f.d. centraltvättstuga i Hökarängen. Verksamheten drivs i samarbete med konstnärer och institutioner och fokus ligger på att belysa samtids- och samhällsfrågor ur ett normkritiskt perspektiv. SITE och Konsthall C, med dess konstnärliga ledare Ulrika Flink, har diskuterat samarbeten sedan våren 2020, men hittills har konkreta idéer fått skjutas upp. Förhoppningsvis medverkar Konsthall C i SITE/Specific Festival den 3-5 september!