Produktionsresidens dans / koreografi

Hösten 2020 och våren 2021 genomförde SITE och MARC ett gemensamt mentorresidens med koreografen/dansaren Fanni Ijäs, och konstnärlig mentor koreografen och dansaren Frédéric Gies. Samarbetet blev mycket lyckat och under våren 2022 kommer SITE tillsammans med de båda konstnärerna att vidareutveckla delar av denna process i ett produktionsresidens.

Båda konstnärerna kommer att skapa varsitt respektive verk och mentorskapet kommer nu att ta formen av Artistic friendship, konstnärlig vänskap, där konstnärerna arbetar sida vid sida och blir del av varandras skapande processer. Utforskandet av klubbkulturer, -miljöer och -danser som gemensam nämnare för konstnärerna skapar ett intressant och fruktbart underlag för diskussion och perspektiv på var och ens arbetsprocess.

Kvällen kommer att bli ett format med två solon och en följande klubbsession för publiken – för konstnärerna är detta en mycket viktig del i publikens möjlighet att både få uppleva dans och själva delta.

Premiär sker på SITE i juni 2022.

Residenset omfattar:
-6 veckors residens på SITE våren 2022
-Produktionsmedel och arvoden till medverkande konstnärer/upphovspersoner
Spelplatser: SITE på Konstverket våren 2022, Norbergfestivalen juli 2022 samt Inkonst i Malmö hösten 2022.

Fanni Ijäs, foto privat

Läs gärna mer om Fanni Ijäs och Frédéric Gies mentorresidens här.