Shaya Khalil, Frej Wells, Maria Viljakka Walter på SITE/Specific Festival 2020. Foto Emelie Johansson.

SITE utser varje år 6 – 10 koreografer/regissörer/scenkonstnärer som får ett års residens. Under året på SITE får de möjlighet att vässa sitt konstnärskap genom residenstid i Black box eller studios, kontinuerlig coachning, delta i kompetensutveckling och en kontorsplats med tillgång till mötesrum. En gång per halvår organiserar SITE en workshop där konstnärerna presenterar sitt konstnärliga arbete för varandra och eventuellt en publik.

OBS! På grund av Covid-19 pandemin kommer SITE inte utlysa några nya residensplatser våren 2021. De nuvarande residensen har beviljats ytterligare tid för att kunna genomföras.

Varje år har alla residenskonstnärerna möjlighet att delta i festivalen SITE/Specific.

Gemensamt för de som beviljas residens på SITE är att de har en professionell konstnärlig verksamhet och internationella nätverk som de vill utveckla. Deras erfarenhet, kompetens och nätverk bidrar också till att bygga en stark kunskapsbank på SITE. Konstnärernas olika scenkonstuttryck, fokus och bakgrund utgör den konstnärliga mångfald som är viktig för SITE.

Residensen utlyses genom Open Call och utses av SITEs konstnärliga råd. I och med SITEs plats på Konstverket skapar vi förutsättningar för både spontana och organiserade interdisciplinära möten mellan konstnärer från scenkonst och bildkonst.

För mer information, kontakta verksamhetsledare Anne-Sofie Ericsson.
anne-sofie@sitesweden.se , tel 070-918 13 00

Shaya Khalil, Frej Wells, Maria Viljakka Walter på SITE/Specific Festival 2020. Foto Emelie Johansson.

OPM – Organisk ProcessMetod
Residenskonstnärerna erbjuds också att delta i OPM – Organisk Processmetod, som är en process, metod och modell för utveckling av konstnärlig verksamhet. Syftet med OPM är att konstnärer ges tillfälle och utrymme att utveckla sin övergripande verksamhet organisatoriskt och ekonomiskt, med bibehållet och förstärkt konstnärskap. Den tar fasta på och utgår ifrån konstnärskapets behov och varje konstnärs individuella kompetens och drivkraft. Målet med OPM är att titta på den underliggande strukturen i en konstnärlig verksamhet för att frigöra resurser till skapandet. En illa fungerande struktur kommer att stjäla tid, pengar och energi från den konstnärliga processen och produktionsarbetet. OPM är en metod att titta på verksamheternas underliggande struktur, inte att styra eller ifrågasätta våra konstnärers integritet.

Anna Persson bygger utställning. Foto Emelie Johansson.

RESIDENSKONSTNÄRER PÅ SITE 2020-2021
Shaya Khalil, Gülbeden Kulbay, Mira Mutka, Mireia Piñol, Mari Raudsepp, Jannine Rivel, Adam Seid Tahir, Gloria Hao och Alica Tserkovnaja, Uncover Choreography/Ellinor Tollerz Bratteby och Sanna Söderholm.