Alica Tserkovnaja och Gloria Hao

Gloria Hao är visuell konstnär. Som visuell konstnär har hon deltagit med sina skulpturala verk i grupputställningar i Skandinavien. Hon arbetar även som scenograf och videodesigner, med produktioner bakom sig som Things in my mouth på Rosendal Teater, Trondheim (NO), Boys Don’t Cry, av UngaTur, Turteatern, Stockholm, samt långfilmen Om Det Oändliga, i regi av Roy Andersson. Gloria är utbildad på Konstfack, Stockholm, med en konstnärlig kandidat i Inredningsarkitektur.

Alica Tserkovnaja är verksam som scenkonstnär och dansare. Hon har framfört egna performanceverk som NORMLA på Assembly Roxy Theatre i Edinburgh (SCT), Krokodiltårar på Teater Tribunalen och By-Pass Bye Bye på Turteatern i Stockholm. Utbildad på Stockholms Konstnärliga Högskola och SP Escola de Teatro, Sao Paolo (BR) med en kandidatexamen i mimskådespeleri samt på Musikhögskolan i Malmö med en masterexamen i musik.

Deras gemensamma praktik behandlar kroppslig kunskap genom att sammanfläta rumslig och fysisk närvaro. Genom att dissekera scenkonstens underliggande politik och hierarkiska ramverk belyser de dess mönster av inkludering och exkludering. De använder sig av teaterapparatens traditioner och leker med kanoniserade strukturer. Denna strategi appliceras i interdisciplinära scenkonstverk för att upptäcka nya agenser och sinnliga skiften.

Bland duons tidigare verk finns Moscow Mule (2019), ett allomslutande och platsspecifikt verk, som sammanfogar performance, ljudkonst, ritualer och skulpturala objekt.

Contact:
alica.tserkovnaja@gmail.com
hao.gloria@gmail.com


WHAT DOES THE RESIDENCY ENABLE YOU TO DO?
Residenset som fysisk plats kommer skapa en förutsättning för att fördjupa vårt praktiska arbete, där vi vidare kan formulera vårt samarbeteoch gemensamma praktik. Vi ser residenset som en kontinuerlig bas, där residensets tidslängd ger oss möjlighet till både intensiva arbetstillfällen och långa processer. En möjlighet att sammanfläta aktuella intresseområden och nya impulser med redan förvärvade erfarenheter. Med tillgång till både kontorsplats och studio kommer vi kunna arbeta med kommande verk på praktiskt och administrativt plan. Att verka i en miljö med andra yrkesverksamma konstnärer ger oss och vårt arbete utbyte och kontext.

WHAT ARE YOU WORKING ON RIGHT AT THIS MOMENT?
Just nu jobbar vi med att planera och strukturera höstens praktiska arbete inför vårt nya scenkonstverk med arbetstiteln Styx Flooded, en direkt fortsättning på Moscow Mule. Verket är den andra delen av en trilogi, där vi hämtar inspiration från meditativa tillstånd och praktiker och arbetar med hypernuet. Vi kommer även bjuda in och arbeta med andra konstnärer från olika områden under året, för att undersöka fysiska och tematiska idéer.

HOW WOULD YOU LIKE TO FURTHER DEVELOP DURING YOUR RESIDENCY AT SITE?
Under året vill vi konkretisera idéer och närma oss en sammanflätad praktik. Vi vill tydligare organisera en långtgående struktur för hållbart konstnärskap i omvandling och hur vi förhåller oss till en generellt ostadig kulturbransch. I kontakt med SITE ser vi fram emot att stärka produktionsprocessen med kommande verk.