Foto: Emelie Johansson.

SITE är ett produktionshus för den professionella samtida scenkonsten, med fokus på dans. Kärnverksamheten består av SITE Produktionshus för scenkonst, Konstnärsresidens i olika format för olika behov samt Kunskapsnav och kompetensutveckling för konstnärlig och organisatorisk utveckling av konstnärlig verksamhet. Verksamheten är fysiskt lokaliserad på Konstverket i Farsta – Stockholms modernaste produktionshus – som rymmer studios, ateljéer och verkstäder för scen- och bildkonstnärer. Konstverkets ambition är att vara en multidisciplinär mötesplats för professionella konstnärer från ett flertal konstformer.

På SITE finns studios, en Black Box, mötesrum och kontorsplatser där du som hyresgäst är en del i ett kreativt och professionellt sammanhang. Varje år utlyser SITE ett antal residens för scenkonstnärer, i form av tillgång till kontorsplats, studio och coaching. SITE erbjuder även den kostnadsfria rådgivningstjänsten Projektrum samt driver ett antal projekt med fokus på kunskapsutbyte och kompetensutveckling för scenkonst i Sverige och Norden.


Aktuellt på SITE:KONST-VÄRK

Har du hört om vår podcast KONST-VÄRK/ART-ACHE? I podcasten möter vi några av de konstnärer som arbetar på Konstverket i Farsta, för att prata om konst och konstnärliga processer. Lyssna här!