CreARTive kulturinkubatorer
Under 2019 har SITE har varit med och startat nätverket creARTive för kulturinkubatorer. Medlemmar är SITE, Klump på Subtopia, Brewhouse i Göteborg, xPlot i Lund, eXpression i Umeå, Transit Kulturinkubator Stockholm samt Föreningen Tingshuset i Östersund. SITE´s verksamhet är ingen renodlad inkubator men vi ser stora vinster i att dela och ta del av den kunskap dessa organisationer har, samt genom nätverket arbeta för att synliggöra kulturinkubatorer inom andra politikområden och budgetposter, än kulturens. Läs mer om CreARTive här.

Transit Kulturinkubator
SITE samarbetar med och bistår Transit med konstnärlig kompetens inom scenkonstområdet. Vi utser tillsammans de scenkonstnärer som får en plats på Transit under två år. Alla konstnärer knutna till SITE har också möjlighet att ta del av Transits kursutbud. Läs mer om Transit Kulturinkubator här.

SWAN – Swedish Artist Residency Network
SITE är medlemmar i SWAN. Sommaren 2022 bjöds konstnären Rita Barieieva in att genomföra ett residens på SITE i samarbete med SWAN. Läs mer om SWAN här.