Sedan hösten 2018 finns SITE på Konstverket i Telestaden, Farsta. Tillsammans med Konstnärernas Kollektivverkstad KKV har vi bildat Konstverket – ett unikt multidisciplinärt produktionshus för samtida konst med produktionslokaler av olika slag.

På SITE finns en Black Box, två studios, mötesrum och kontorsplatser där du som hyresgäst är en del i ett kreativt och professionellt sammanhang.

Kök, paus- och mötesrum delas med Konstnärernas kollektivverkstad (KKV) och Konstverket.

Läs mer under respektive rubrik!