Residens med konstnärlig mentor är ett samarbete mellan SITE och Marc – Milvus Artistic Research Center i Knislinge. Detta residensprogram ger plats och resurser för en koreograf att arbeta två veckor på SITE under 2020 och två veckor på Skofabriken i Knislinge våren 2021. För OPEN CALL – se nedan!

Organisationerna driver ett gemensamt residensprogram som sträcker sig över två år. Residenset är en långsiktig satsning för att skapa möjlighet för ny- eller oetablerade konstnärer inom dans och koreografi att utveckla sitt arbete från idéstadiet till produktion. Genom att skapa långsiktig trygghet, med hjälp av en etablerad, stabil och professionell struktur, möjliggörs konstnärlig frihet och risktagande i ett viktigt skede i processen med att formulera sitt konstnärskap. Därför innehåller residenset resurser till mentorskap, utifrån deltagande konstnärs önskemål. Den konstnärliga mentorn följer konstnären och produktionens process under hela residenset, dvs både på MARC och på SITE. En viktig del i konstnärers utveckling och fördjupning av sitt arbete är att reflektera kring sitt arbete, formulera sin profil och delta i konstområdets kunskapsutveckling, både avseende det egna konstfältet och samtida övergripande diskurs. Med en mentor kan konstnären få en sådan coach och samtalspartner.

Residenset utlyses genom en Open call våren 2020.

SITE och MARC arbetar båda med mentorskap för konstnärliga processer och utveckling av konstnärlig verksamhet. Verksamheterna har god kompetens på området, inte minst genom samarbetet med ett liknande residens 2017 och en tankesmedja under 2018/2019 som resulterade i en handbok – Mentorship Toolbox for Artists.


OPEN CALL 2020/2021:
Residens på SITE i Farsta och MARC i Knislinge för koreografer och danskonstnärer som vill arbeta tillsammans med en mentor

SITE och MARC erbjuder 4 veckors residens där en koreograf/danskonstnär får möjlighet att utveckla sin koreografiska praktik tillsammans med en konstnärlig mentor.Residenset planeras äga rum senare delen av hösten 2020 (SITE) och tidig vår 2021(MARC) med två veckors arbete på respektive plats. Exakta datum planeras i samråd med koreograf, mentor och värdorganisationerna. Val av konstnär görs avkonstnärligt råd på SITE och MARC och mentor tillsätts i samråd med oss.

Residenset innehåller:
– Arbetsplatser i form av studio, kontor och mötesrum,2 veckor på SITE och 2 veckor på MARC.
– Publika aktiviteter: Inom tidsperioderna planeras minst två publika händelserutifrån deltagande konstnärs behov.
– Arvode till konstnär och mentor samt resor och boende.
– En mindre summa för övriga produktionskostnader.
– Uppstartsdagar där deltagande konstnär och mentor formulerar samarbetsformer samt utvärderingsdagar under residenset.
– Rådgivning och marknadsföring i SITE och MARCs nätverk.

Om SITE:
SITE är ett resurscentrum och en mötesplats för professionella konstnärer och producenterverksamma inom den samtida scenkonsten, med fokus på dans. Vi erbjuder repetitionslokaler, kontorsplatser, rådgivning och residens för konstnärligt produktionsarbete. SITE verkar för att långsiktigt stärka scenkonstens utveckling och produktionsvillkor utifrån konstnärernas behov och integritet. SITE samverkar med Konstverket i Farsta och vi disponerar över en black box, två studios och kontorsplatser. Konstverket är ett interdisciplinärt produktionshus för scen- och bildkonst som vi utvecklar tillsammans med Konstnärernas Kollektivverkstad.

Om MARC:
 Milvus Artistic Research Center, är ett konstnärligt forskningscentrum och plattform för dialog mellan hantverk och innovation, teori och praktik samt kreativitet och kunskap genom undersökande metodik inom dans och koreografi. Organisationen etablerades 2013 som en konstnärsledd organisation baserad i Kivik, sydöstra Skåne. Studion/scenen vid MARC är avsedd som en samlingspunkt för kreativt skapande och delande av kunskap inom dans och koreografi. www.milvusart.se

Vill du söka?
Skrivmax en A4 sida där du beskriver din konstnärliga bakgrund och ditt projekt samt varför du önskar samarbeta med en mentor. Om möjligt ge gärna förslag på kompetenser du ser hos din framtida mentor.

Ansökan och CV mejlas till anne-sofie@sitesweden.se senast den 30 juni 2020. Vi avser ge besked i augusti 2020

Hjärtligt välkommen med din ansökan!

Anne-Sofie Ericsson, verksamhetsledare SITE Sweden

Residenset genomförs med stöd av Kulturrådet, i samarbete mellan SITE och MARC.