Utvecklingsresidens med konstnärlig mentor – i samarbete med MARC i Knislinge.

Mentorresidenset är en långsiktig satsning i att skapa möjligheter för ny- eller oetablerade konstnärer inom dans och koreografi att utveckla sitt arbete från idéstadiet till turnerande produktion. Genom att skapa långsiktig trygghet, med hjälp av en etablerad, stabil och professionell struktur möjliggörs konstnärlig frihet och risktagande i ett viktigt skede i processen med att formulera sitt konstnärskap. Därför innehåller residenset resurser till mentorskap, utifrån deltagande konstnärs önskemål. Mentorn följer konstnären och den konstnärliga processen under hela residenset, d.v.s. på både MARC och på SITE. En viktig del i konstnärers utveckling och fördjupning av sitt arbete är att reflektera kring sitt arbete, formulera sin profil och delta i konstområdets kunskapsutveckling, både avseende det egna konstfältet och samtida övergripande diskurs. Med en mentor kan konstnären få en sådan coach och samtalspartner.

SITE och MARC arbetar båda med mentorskap för konstnärliga processer och utveckling av konstnärlig verksamhet. Verksamheterna har god kompetens på området, inte minst genom samarbetet med ett liknande residens 2017 och en tankesmedja under 2018/2019 som resulterade i en handbok – Mentorship Toolbox for Artists.

Om SITE:
SITE är ett resurscentrum och en mötesplats för professionella konstnärer och producenterverksamma inom den samtida scenkonsten, med fokus på dans. Vi erbjuder repetitionslokaler, kontorsplatser, rådgivning och residens för konstnärligt produktionsarbete. SITE verkar för att långsiktigt stärka scenkonstens utveckling och produktionsvillkor utifrån konstnärernas behov och integritet. SITE samverkar med Konstverket i Farsta och vi disponerar över en black box, två studios och kontorsplatser. Konstverket är ett interdisciplinärt produktionshus för scen- och bildkonst som vi utvecklar tillsammans med Konstnärernas Kollektivverkstad.

Om MARC:
Milvus Artistic Research Center, är ett konstnärligt forskningscentrum och plattform för dialog mellan hantverk och innovation, teori och praktik samt kreativitet och kunskap genom undersökande metodik inom dans och koreografi. Organisationen etablerades 2013 som en konstnärsledd organisation baserad i Kivik, sydöstra Skåne. Studion/scenen vid MARC är avsedd som en samlingspunkt för kreativt skapande och delande av kunskap inom dans och koreografi. Läs mer om MARC här.