Grafisk formgivning: Anna Sagström

SITE/Specific Festival 2023 kommer att äga rum den 12-17 juni på och runt SITE / Konstverket i Telestaden, Farsta. SITE:s residenskonstnärer presenterar sina verk under en hel vecka! Mer information kommer löpande. Som alltid är det fri entré!

Sammandrag av SITE/Specific Festival 2022. Foto: Karl-Oskar Gustafsson


SITE/Specific Festival

Uncover Choreography, Sanna Söderholm och Elinor Tollerz Bratteby, 2021. Foto Emelie Johansson.

SITE/Specific Festival samlar de krafter som är verksamma i det konstnärliga och kulturella klustret på Konstverket och i närområdet. Festivalens utbud blir en direkt inblick i det dagliga arbete som bedrivs av ett stort antal konstnärer i huset, en förhandstitt på det som inom en snar framtid kommer presenteras på scener och konsthallar runt om i Stockholm, men även nationellt och internationellt.  

SITE/Specific Festival görs i ”öppet-hus” format där besökarna kan möta konstnärer i deras pågående arbete, samtidigt som de medverkande konstnärerna får möjlighet att pröva sina idéer. Festivalen erbjuder en mångfald av uttryck och utforskar samtidigt platsens potential som plattform i skapandet av en ny stadsdel med nya redovisningsformat genom utomhusevenemang, workshops, installationer, work-in-progress m.m. Syftet är att skapa ökad kunskap om konstnärliga processer samt att ge en inblick i hur dessa fungerar och tas emot, genom att pröva nya format och publika sammanhang och därigenom berika, förtydliga och driva konsten framåt.  

Festivalen vänder sig till besökare i alla åldrar, med eller utan föreställningsvana och har fri entré. 

Medverkande på festivalen är de konstnärer som under året arbetat inom SITE/Inkubator – Årsresidens. Att medverka på festivalen blir en publik avslutning på deras residensår på SITE. 

Läs mer om SITE/Specific Festival 2022, 2021 och 2020 i vårt arkiv!