Linder & Semler – LOOPED SQUARE

posted in: Aktuellt | 0

Linder & Semler – LOOPED SQUARE

Fredag 14 juni kl 19:30 – 20:30, Blackbox

Föranmäl dig här!

LOOPED SQUARE är ett torg där vi öppnar upp, gräver i och kanaliserar våra konstnärliga kall.
Föreställningen skapas i samråd med publiken, de är med och påverkar innehållet under frivilliga interaktiva moment. Estetiskt rör sig föreställningen mellan streetperformance, nutida dans och teater. Snabba, starka och ömma rörelser samt en gnutta torr humor.

I anslutning till föreställningen finns en dansfilmsinstallation, den består av en mix och professionella och icke-professionella utövares verk.

För en bättre upplevelse ta gärna med hörlurar som funkar till era telefoner.

Linder & Semler

Är en koreografisk duo grundad 2023 av Pontus Linder (Helsingfors) och Erwin Semler (Stockholm). Kompaniet har som mål att producera högkvalitativa verk som utmanar och inspirerar publiken. Stilmässigt rör de sig inom en nutida dans, hiphop och videokonst.

Nyckelord: partnering, akrobatik, videoprojektioner, fysisk teater, interaktiv, social kommentarer.

LOOPED SQUARE genomförs med stöd av Kulturfonden för Sverige och Finland och Svenska kulturfonden.
Linder & Semler – LOOPED SQUARE

Friday June 14, 19:30 – 20:30, Blackbox

Register here!

In LOOPED SQUARE we open up, dig into and channel our own artistic callings.

The performance is created together with the audience, they participate and influence the content during voluntary interactive moments. Aesthetically, the show moves between street performance, contemporary dance and theater. Fast, strong and tender movements as well as a touch of dry humor.

In connection with the performance there is a dance film installation, it consists of a mix and the works of professional and non-professional practitioners.

For a better experience we encourage you to bring headphones that can be connected to your phones. 

Linder & Semler

Is a choreographic duo founded in 2023 by Pontus Linder(Helsinki) and Erwin Semler(Stockholm). The company aims to produce quality dance work that challenges and inspires the audience. Stylistically they move within a contemporary dance, hip hop and video art context. 
Keywords: partnering, acrobatics, video projections, physical theater, interactive, social commentary.

LOOPED SQUARE is made with support from Kulturfonden för Sverige och Finland and Svenska kulturfonden.