SITE är ett produktionshus för den professionella samtida scenkonsten, med fokus på dans. Kärnverksamheten består av SITE Produktionshus för scenkonst, Konstnärsresidens i olika format för olika behov samt Kunskapsnav och kompetensutveckling för konstnärlig och organisatorisk utveckling av konstnärlig verksamhet. Vi är en del av Konstverket i Farsta – Stockholms modernaste produktionshus – som rymmer studios, ateljéer och verkstäder för scen- och bildkonstnärer. Konstverkets ambition är att vara en multidisciplinär mötesplats för professionella konstnärer från ett flertal konstformer.

På SITE finns studios, en Black Box, mötesrum och kontorsplatser där du som hyresgäst är en del i ett kreativt och professionellt sammanhang. Varje år utlyser SITE ett antal residens för scenkonstnärer, i form av tillgång till kontorsplats, studio och rådgivning. SITE erbjuder även den gratis rådgivningstjänsten Projektrum samt driver ett antal projekt med fokus på kunskapsutbyte och kompetensutveckling för scenkonst i Sverige och Norden. SITE driver också konstnärliga residens i olika format, se mer under Residens.

SITEs verksamhet och projekt bedrivs med stöd från:
Stockholms Stad
Region Stockholm
Statens Kulturråd
Nordisk Kulturkontakt
Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Farsta Stadsdelsförvaltning Föreningsstöd