SITE är ett produktionshus och en konstnärlig plattform för professionell samtida scenkonst, med fokus på dans. Hösten 2018 flyttade SITE in på Konstverket i Farsta där vi tillsammans med Konstnärerna Kollektivverkstad, KKV, skapat ett multidisciplinärt konstproduktionshus. På SITE finns studios, en Black Box, mötesrum och kontorsplatser där du som hyresgäst är en del i ett kreativt och professionellt sammanhang. Varje år utlyser SITE ett antal residens för scenkonstnärer, i form av tillgång till kontorsplats, studio och coaching. SITE erbjuder även en gratis rådgivningstjänsten Projektrum samt driver ett antal projekt med fokus på kunskapsutbyte och kompetensutveckling för scenkonst i Sverige och Norden. SITE driver också konstnärliga residens i olika format, se mer under Residens.

SITE som resurscenter för den professionella dans- och scenkonsten erbjuder konstnärer en plattform för att forska, utveckla och skapa konst. SITE strävar efter att bidra till flexibla och långsiktiga format där konst, kunskap, nya strukturer och arbetsmetoder möts och blir en service och mötesplats för produktion och kunskap. SITE satsar på en kombination av bredd och spetskompetens. Vår grundsyn är pluralistisk och öppen för alla professionella scenkonstnärer och producenter. SITE prioriterar konstnärligt verksamma för uthyrning av kontorsplatser för maximal synergi/nätverk.

Bidragsgivare 2020
Stockholms Stad
Region Stockholm
Kulturrådet
Nordisk Kulturkontakt
Barbro Osher Pro Suecia Foundation

Samtliga stipendiater sedan starten 2009: Björn Säfsten, Shintaro Oue, Sara Gebran, Anders Paulin, Bogdan Szyber och Carina Reich, Paloma Madrid, Anna af Sillén de Mesquita, Kristine Slettevold, Rebecca Chentinell, Livekonstkollektivet Melo, Ulrika Larsen, Robin Jonsson, Tova Gerge, Sebastian Lingserius, Rani Nair, Tove Skeidsvoll, kollektivet The Future,  Aurelia Le Huche, Clara Lee Lundberg, Mirko Guido,  Pia Pohjakallio, Mari Carrasco,  Shake it Collaborations (Tove Sahlin och Dag Andersson), Allison Ahl, Anna Öberg, Sara Lindström, Pavle Heidler, Robin Dingemans, Caroline Byström, Lisa Janbell, Mariana Suikkanen Gomes, Fanni Ijäs, Nicole Neidert, Tilman O’Donnell, Emma Tolander, Anna Pehrsson, Sofia Castro, Mira Mutka, Shaya Khalil, Gülbeden Kulbay, Nefeli Oikonomou, Mireia Piñol och Tyra Wigg.