Läs mer om vårens utlysning här!

Cirkusens behov av produktionsplatser är stort, särskilt för experiment och konstnärligt utvecklingsarbete i lämpliga lokaler. SITEs årliga produktionsresidens för cirkus har haft ett mycket högt sökandetryck. Residens för samtida cirkus utlyses på våren och äger rum på hösten. 

Residenset omfattar: 

  • 2 veckors arbetstid i Blackbox
  • Produktionsmedel och arvoden till medverkande konstnärer/upphovspersoner 
  • Teknisk support från SITE 
  • Publika händelser på SITE
  • Rådgivning från SITE under förberedelser, residensperiod och uppföljning

Tidigare mottagare av SITEs produktionsresidens för Samtida cirkus:

  • Klara Mossberg, Henrik Agger och Louise Bjurholm von Euler – 2023. Läs mer här.
  • Arenaslöjd – 2022. Läs mer här.
  • Fauna Circus – 2021. Läs mer här.
  • Face First Circus Company – 2020