2020-21 genomförde SITE ett pilotresidens för samtida cirkus, med stöd av Stockholm Stad.
Vi ser att behovet av produktionsplatser är stort, särskilt för experiment och konstnärligt utvecklingsarbete och avser därför erbjuda ytterligare ett produktionsresidens för cirkus 2022.

En öppen utlysning är planerad i mars 2022 och residenstagare utses av SITEs konstnärliga råd.

Residenset består av:

  • 3 veckors arbetstid i Blackbox under hösten 2022
  • produktionsmedel till den valda gruppens förfogande
  • en mindre budget för teknik
  • övergripande stöd och rådgivning från SITE.
  • någon form av publika möten på SITE, vilket bestäms i samråd med den valda gruppen.