Open Call: Produktionsresidens samtida cirkus hösten 2024

posted in: Aktuellt | 0

Open Call: Produktionsresidens för samtida cirkus hösten 2024

SITE erbjuder ett residens i Farsta, Stockholm, för en grupp eller konstellation av konstnärer som arbetar med samtida cirkus. Residenset kan sökas för ett specifikt projekt eller för konstnärligt utvecklingsarbete under hösten 2024.

Residensperiod: Vecka 49-50, 2-15 december 2024.

Residenset innehåller:

 • 2 veckor i SITE Blackbox.
 • 1-3 publika aktiviteter enligt gruppens önskemål.
 • Produktionsmedel/arvode om 60 000 SEK att disponera på arvoden, boende, resor etc enligt gruppens önskemål.
 • Ett begränsat antal timmar med tekniker under planeringsfas, rigg och publika visningar. Planeras i samråd med SITE.
 • Marknadsföring och kommunikation genom SITEs kanaler.
 • Publikvärdar/bemanning för publika visningar.
 • Tillgång till kontor, mötesrum och rådgivning från SITE under residensperioden.

OBS: SITE Blackbox är 14 x 19 meter med 6 meter i takhöjd. Fullständig specifikation finns här.

Urval görs av SITEs Konstnärliga råd och prioriterar ansökningar som:

 • Syftar till att utveckla samtida cirkus som konstform.
 • Arbetar med discipliner som är möjliga att utföra i SITEs Blackbox.


Så här söker du:
Beskriv vad ni vill arbeta med under residenset, vilka discipliner som ingår och vilka som ska medverka. Texten får vara max två (2) A4 sidor totalt.
Bifoga även cv för upphovspersoner/konstnärlig ledning i gruppen.

Skicka din ansökan till apply@sitesweden.se senast 27 mars 2024.

Besked ges till sökande senast 8 maj 2024.

För frågor kring ansökan maila info@sitesweden.se


Open Call: Production residency for contemporary circus autumn 2024

SITE offers a residency in Farsta, Stockholm, for a group or constellation of artists working within the field of contemporary circus. The residency can be applied for a specific project or for artistic development during the autumn of 2024.

Residency period: Week 49-50, December 2-15 2024.

SITE offers you:

 • 2 weeks in SITE Blackbox.
 • 1-3 public activities planned according to the groups wishes.
 • Means of production of 60 000 SEK to dispose on artistic fees, travel costs, accommodation etc. according to the groups wishes.
 • A limited number of hours with a technician during planning, rigging and public activities. To be planned in dialogue with SITE.
 • Marketing through SITE.
 • Staff during public activities.
 • Access to office spaces, meeting rooms and guidance from SITE during the residency period.

Please note: SITE Blackbox is 14 x 19 meters with 6 meters ceiling height. Full floor plan and specification can be found here.

Selection is done by SITE Artistic Advisory Group with a priority for artists who:

 • Aims to develop contemporary circus as an art form.
 • Works with disciplines which can be performed in SITE Blackbox. 

How to apply:

Describe what you would like to work with, which disciplines are included and who will participate. The text may be maximum of two (2) A4 pages.

Please also attach a CV for each person in the group.

Send your application to apply@sitesweden.se by March 27 2024 the latest.

Selection will be presented latest May 8 2024.

For questions concerning this application email info@sitesweden.se