SITE Vision och strategi

SITE är ett produktionshus för den professionella samtida scenkonsten, med fokus på dans. SITE står för konstnärlig och organisatorisk kvalitet med övergripande mål att främja scenkonstens utveckling och vi arbetar sedan många år strategiskt för och tillsammans med professionella konstnärer. SITE utvecklar och fördjupar kontinuerligt sin verksamhet och initierar nya samarbetsformer genom delaktighet i flera olika projekt.

Värdegrund

SITE arbetar för hållbar och långsiktig utveckling av scenkonsten
SITE främjar en mångfald av scenkonstuttryck
SITE prioriterar alltid delaktighet och inkludering

Huvudområden för SITE

  • Produktionshus med black box, studios och arbetsplatser
  • Residens i olika format
  • Kunskap och kompetensutveckling inom scenkonstområdet

SITE har som primära mål att:

  • Främja scenkonsten nationellt och internationellt genom att erbjuda en mångfacetterad konstnärlig plattform som inrymmer repetitionslokaler, kompetensutveckling, residens, samproduktioner, workshops, seminarier mm
  • Stärka scenkonstnärernas utveckling och produktionsvillkor genom ett långsiktigt kulturpolitiskt arbete i samråd med branschen
  • Etablera långsiktiga och hållbara infrastrukturer för enskilda konstnärer, producenter och kompanier på SITE

Som resurscenter för den professionella dans- och scenkonsten erbjuder SITE konstnärer en plattform för att forska, utveckla och skapa konst. SITE strävar efter att bidra till flexibla och långsiktiga format där konst, kunskap, nya strukturer och arbetsmetoder möts och blir en service och mötesplats för produktion och kunskap. Vi är en stark och erfaren samarbetspart nationellt, nordiskt och internationellt i utveckling och ledning av projekt.

SITE satsar på bredd och spetskompetens. Vår grundsyn är pluralistisk och öppen för alla professionella scenkonstnärer och producenter. Vi tillämpar öppna utlysningar till våra residens och projekt. Sedan 2019 finns ett konstnärligt råd på SITE som deltar i urvalsprocessen, för att säkerställa transparens och en mångfald av konstnärliga uttryck.

SITE prioriterar konstnärligt verksamma för uthyrning av kontorsplatser för maximal synergi/nätverk.