Under ett helt år får ca 10 konstnärer/grupper möjlighet att utveckla sin verksamhet genom tillgång till tid i studios, kontinuerlig rådgivning kring finansiering och produktion, tillgång till kontorsplats och mötesrum. Det finns även möjlighet att ansöka om ett förlängt, extra år. Residenskonstnärerna är grunden för festivalen SITE/Specific, som är en möjlighet för dem att testa sitt senaste arbete för publik. Gemensamt för de utvalda residenskonstnärerna är att de alla har en professionell konstnärlig verksamhet och ett fokus på organisatorisk utveckling av sitt konstnärskap. Konstnärernas olika uttryck, intresseområden och bakgrund bidrar till en konstnärlig pluralism som berikar gruppen under året på SITE. Deras erfarenhet, kompetens och nätverk bidrar också till att bygga en stark kunskapsbank.

Årsresidensen i inkubatorn utlyses på våren med start 1 september. Beslut utses av SITEs konstnärliga råd.

Residensen omfattar under ett års tid:  

  • Kontorsplats i delat kontor samt tillgång till bokningsbara mötesrum 
  • Rådgivning från SITEs stab 
  • Deltagande i OPM-workshop och hållbarhetsworkshop 
  • 2 bokningsbara dagar i studio 
  • Medverkan på SITE/Specific Festival  
  • Synliggörande i SITEs kommunikationskanaler

För mer information, kontakta verksamhetschef Emelie Johansson.
emelie@sitesweden.se

Shaya Khalil, Frej Wells, Maria Viljakka Walter på SITE/Specific Festival 2020. Foto Emelie Johansson.

OPM – Organisk ProcessMetod
Residenskonstnärerna erbjuds också att delta i OPM – Organisk Processmetod – en modell för utveckling av konstnärlig verksamhet. OPM är framtagen av konstnärer specifikt för konstnärlig verksamhet vilket gör att den skiljer sig från en mer allmän företagsmodell. Syftet med OPM är att konstnärer /producenter ges tillfälle och utrymme att analysera och utveckla sin övergripande verksamhet organisatoriskt och ekonomiskt, med bibehållet och förstärkt konstnärskap. Målet med OPM är att titta på den underliggande strukturen i en konstnärlig verksamhet för att frigöra resurser till skapandet. En illa fungerande struktur stjäl tid, pengar och energi från den konstnärliga processen och produktionsarbetet. OPM är en metod att titta på verksamheternas strukturer, inte att styra eller ifrågasätta konstnärernas integritet.  

RESIDENSKONSTNÄRER PÅ SITE 2023-2024
Tove Rådmark, Stina Ehn, Nefeli Gioti, Linder & Semler, Filippa Fahlin, Rebecka Berchtold, Majula Drammeh, Nea Landin, Lisen Pousette.

Klicka på namnen/bilderna så får du veta mer om residenskonstnärerna på SITE!


Samtliga residenskonstnärer sedan starten 2009: Björn Säfsten, Shintaro Oue, Sara Gebran, Anders Paulin, Bogdan Szyber och Carina Reich, Paloma Madrid, Anna af Sillén de Mesquita, Kristine Slettevold, Rebecca Chentinell, Livekonstkollektivet Melo, Ulrika Larsen, Robin Jonsson, Tova Gerge, Sebastian Lingserius, Rani Nair, Tove Skeidsvoll, kollektivet The Future, Aurelia Le Huche, Clara Lee Lundberg, Mirko Guido,  Pia Pohjakallio, Mari Carrasco, Shake it Collaborations (Tove Sahlin och Dag Andersson), Allison Ahl, Anna Öberg, Sara Lindström, Pavle Heidler, Robin Dingemans, Caroline Byström, Lisa Janbell, Mariana Suikkanen Gomes, Fanni Ijäs, Nicole Neidert, Tilman O’Donnell, Emma Tolander, Anna Pehrsson, Sofia Castro, Mira Mutka, Shaya Khalil, Gülbeden Kulbay, Nefeli Oikonomou, Mireia Piñol,Tyra Wigg, Mari Raudsepp, Jannine Rivel, Adam Seid Tahir, Alica Tserkovnaja och Gloria Hao, Uncover Choreography/ Ellinor Tollerz Bratteby och Sanna Söderholm, Nasreen Aljanabi Larsson, Framework Dancing Art, Mona Namér, Ellen Söderhult och Ongoing Realities.