SITE utser varje år 6 – 10 koreografer/regissörer/scenkonstnärer som får ett års residens. Under året på SITE får de möjlighet att vässa sitt konstnärskap genom residenstid i Black box eller studios, kontinuerlig coachning, delta i kompetensutveckling och en kontorsplats med tillgång till mötesrum. En gång per halvår organiserar SITE en workshop där konstnärerna presenterar sitt konstnärliga arbete för varandra och eventuellt en publik.

Shaya Khalil, Frej Wells, Maria Viljakka Walter på SITE/Specific Festival 2020. Foto Emelie Johansson.

Varje år har alla residenskonstnärerna möjlighet att delta i festivalen SITE/Specific.

Gemensamt för de som beviljas residens på SITE är att de har en professionell konstnärlig verksamhet och internationella nätverk som de vill utveckla. Deras erfarenhet, kompetens och nätverk bidrar också till att bygga en stark kunskapsbank på SITE. Konstnärernas olika scenkonstuttryck, fokus och bakgrund utgör den konstnärliga mångfald som är viktig för SITE.

Residensen utlyses genom Open Call och utses av SITEs konstnärliga råd. I och med SITEs plats på Konstverket skapar vi förutsättningar för både spontana och organiserade interdisciplinära möten mellan konstnärer från scenkonst och bildkonst.

För mer information, kontakta verksamhetsledare Emelie Johansson.
emelie@sitesweden.se , tel 070-471 23 85

OPM – Organisk ProcessMetod
Residenskonstnärerna erbjuds också att delta i OPM – Organisk Processmetod, som är en process, metod och modell för utveckling av konstnärlig verksamhet. Syftet med OPM är att konstnärer ges tillfälle och utrymme att utveckla sin övergripande verksamhet organisatoriskt och ekonomiskt, med bibehållet och förstärkt konstnärskap. Den tar fasta på och utgår ifrån konstnärskapets behov och varje konstnärs individuella kompetens och drivkraft. Målet med OPM är att titta på den underliggande strukturen i en konstnärlig verksamhet för att frigöra resurser till skapandet. En illa fungerande struktur kommer att stjäla tid, pengar och energi från den konstnärliga processen och produktionsarbetet. OPM är en metod att titta på verksamheternas underliggande struktur, inte att styra eller ifrågasätta våra konstnärers integritet.

RESIDENSKONSTNÄRER PÅ SITE 2022-2023
Nasreen Aljanabi Larsson, Rebecka Berchtold, Majula Drammeh, Framework Dancing Art, Nea Landin, Mona Namér, Lisen Pousette, Ongoing Realities, Ellen Söderhult, Alica Tserkovnaja.

Klicka på namnen/bilderna så får du veta mer om residenskonstnärerna på SITE!


Samtliga residenskonstnärer sedan starten 2009: Björn Säfsten, Shintaro Oue, Sara Gebran, Anders Paulin, Bogdan Szyber och Carina Reich, Paloma Madrid, Anna af Sillén de Mesquita, Kristine Slettevold, Rebecca Chentinell, Livekonstkollektivet Melo, Ulrika Larsen, Robin Jonsson, Tova Gerge, Sebastian Lingserius, Rani Nair, Tove Skeidsvoll, kollektivet The Future,  Aurelia Le Huche, Clara Lee Lundberg, Mirko Guido,  Pia Pohjakallio, Mari Carrasco,  Shake it Collaborations (Tove Sahlin och Dag Andersson), Allison Ahl, Anna Öberg, Sara Lindström, Pavle Heidler, Robin Dingemans, Caroline Byström, Lisa Janbell, Mariana Suikkanen Gomes, Fanni Ijäs, Nicole Neidert, Tilman O’Donnell, Emma Tolander, Anna Pehrsson, Sofia Castro, Mira Mutka, Shaya Khalil, Gülbeden Kulbay, Nefeli Oikonomou, Mireia Piñol,Tyra Wigg, Mari Raudsepp, Jannine Rivel, Adam Seid Tahir, Alica Tserkovnaja och Gloria Hao, Uncover Choreography/ Ellinor Tollerz Bratteby och Sanna Söderholm.