Vad är Organisk Processmetod? 

OPM är ett verktyg för konstnärligt yrkesverksamma individer och organisationer att analysera den underliggande strukturen i sin verksamhet. Genom en väl fungerande struktur frigörs resurser till det konstnärliga utforskandet och skapandet, eller kärnan i verksamheten, vilket i sin tur möjliggör en ökad bärkraft, konstnärligt och ekonomiskt.  

Metoden är framtagen av konstnärer specifikt för konstnärlig verksamhet vilket gör att den skiljer sig från en mer allmän företagsmodell. Tvärtemot ett resultatorienterat nyttoperspektiv utgår OPM från utövarens drivkraft, behov och vilja och sätter det konstnärliga värdet och processen i centrum. Det innebär att den konstnärliga verksamhetens arbete utgår, helt eller delvis, från det egna verket, produkten, och inte nödvändigtvis marknadens efterfrågan.  

Hur funkar det? 

Workshopen består av tre träffar om ca 4 timmar per gång, beroende på antal deltagare i gruppen. Mellan träff 1 och 2 gör vi ett kort uppehåll på 1-2 veckor. Mellan träff 2 och 3 ett uppehåll på ca 2-3 månader. Detta är för att deltagarna ska få tid att arbeta självständigt med kartläggningen parallellt med sin verksamhet. 
För att göra OPM ska du kunna delta alla tre träffarna med samma grupp. 

Under workshopen får deltagarna berätta om sin egen verksamhet och samtidigt lyssna på hur andra gör och ta del av varandras insikter och lärdomar. Vi arbetar med ett verktyg, en ”Karta”, där den egna verksamhetens underliggande struktur identifieras och kartläggs. När kartläggningen är gjord utforskar deltagarna tillsammans möjligheter att utveckla respektive verksamhet. 

SITE har genomfört externa OPM-workshops på uppdrag av bl.a. Lunds kommun, Bastionen Malmö och Region Gotland.

Vill du arrangera en OPM-workshop för din verksamhet eller i din region?

Kontakta verksamhetschef Emelie Johansson för mer information.

Några röster från OPM-grupperna:

Bra verktyg för att skapa en struktur, sortera upp tiden, inrätta olika slags dagar.

Vad är egentligen ”jobb”? Jag fick syn på det osynliga arbetet.

Att casha in, titta bakåt genom att utvärdera ger styrka och tillfredsställelse.

Aktivitetslistan – bra verktyg för att få syn på vad som ger och tar energi!

Viktig att skapa hållbarhet över tid, en hel karriär kan vara 30-40 år…

Jag som konstnär är beroende av andra! Vad ska jag kunna själv och vad behöver jag hjälp med?

Räcker tiden inte till eller blir det bara inte av?

Behöver jag skapa tydligare ramar och mål eller ha mer tid för fritt skapande?

Var finns platsen, sammanhanget som jag behöver?

Vill jag jobba i projekt eller i en mer fast struktur?

Hur mycket trygghet behöver jag för att orka hålla på?