Vad är Organisk Processmetod? 

OPM är ett verktyg för konstnärligt yrkesverksamma individer och organisationer att analysera den underliggande strukturen i sin verksamhet. Genom en väl fungerande struktur frigörs resurser till det konstnärliga utforskandet och skapandet, eller kärnan i verksamheten, vilket i sin tur möjliggör en ökad bärkraft, konstnärligt och ekonomiskt.  

Metoden är framtagen av konstnärer specifikt för konstnärlig verksamhet vilket gör att den skiljer sig från en mer allmän företagsmodell. Tvärtemot ett resultatorienterat nyttoperspektiv utgår OPM från utövarens drivkraft, behov och vilja och sätter det konstnärliga värdet och processen i centrum. Det innebär att den konstnärliga verksamhetens arbete utgår, helt eller delvis, från det egna verket, produkten, och inte nödvändigtvis marknadens efterfrågan.  

Hur funkar det? 

För att göra OPM ska du kunna delta alla tre träffarna med samma grupp. 

Under grupparbete får deltagarna lyssna på hur andra gör och ta del av varandras insikter och lärdomar. Vi arbetar med ett verktyg, en ”Karta”, där den egna verksamhetens underliggande struktur identifieras och kartläggs. När kartläggningen är gjord utforskar deltagarna tillsammans möjligheter att utveckla respektive verksamhet. 

Workshopen består av tre träffar om ca 3-4 timmar per gång, beroende på antal deltagare i gruppen. Mellan träff 1 och 2 gör vi normalt ett kort uppehåll på 1-2 veckor. Mellan träff 2 och 3 ett uppehåll på ca 2 månader. Detta är för att deltagarna ska få tid att arbeta självständigt med kartläggningen parallellt med sin verksamhet. 

För mer information, kontakta verksamhetschef Emelie Johansson – emelie@sitesweden.se