Kunskap och kompetensutveckling inom scenkonstområdet

Kompetensutveckling inom scenkonsten är viktig för både konstens och konstnärernas utveckling. Långsiktigt tänkande inom kunskapsöverföring ser vi som en väsentlig del i att skapa hållbara konstnärskap och i utvecklingen av arbetsmetoder för produktion.

SITE erbjuder en omfattande stödstruktur för konstnärer genom SITE Inkubator, ett årslångt konstnärsresidens, Residens där konstnärer får en mentor, ett nordiskt mentorprogram för scenkonstproducenter samt coachning/rådgivning i Projektrum för verksamhetsrelaterade frågor.

Nordic Circle of Artistic Management, workshop på Hanaholmen, Finland 2019. Foto Outi Järvinen.

I Stockholmsområdet finns tre inkubatorer som är särskilt inriktade på konstnärer, konstnärlig verksamhet och kulturföretagare: Klump på Subtopia i Botkyrka, Transit på Telefonplan och SITE på Konstverket i Farsta. Alla erbjuder olika former av långsiktigt stöd som bidrar till bättre förutsättningar för konstnärlig verksamhet. Vi samarbetar kring gemensamma intressen i regionen och är även grundare av nätverket creARTive, som samlar 12 multidisciplinära inkubatorerna för konst och kreativa näringar i Sverige. SITE bistår Transit med konstnärlig kompetens inom scenkonstområdet och samtliga konstnärer knutna till SITE har möjlighet att ta del av kursutbudet på Transit och Klump.

SITE inkubator – ettåriga konstnärsresidens
Till SITE inkubator utser vi varje år ca 10 koreografer/regissörer/scenkonstnärer som får ett års residens på SITE. 2023-2024 har Tove RådmarkStina EhnNefeli GiotiLinder & SemlerFilippa FahlinRebecka BerchtoldMajula DrammehNea Landin och Lisen Pousette en plats på SITE.

Under ett års tid får de möjlighet att vässa sitt konstnärskap genom tillgång till fri tid i studios, kontinuerlig coachning i verksamhetsutveckling, finansiering och projektledning, tillgång till kontorsplats och mötesrum. Residenskonstnärerna är huvudfokus för festivalen SITE/Specific, en unik möjlighet för dem att testa sitt senaste arbete för publik i slutet av sitt år på SITE. Residenset utlyses genom en open call och utses av SITE’s konstnärliga råd. Gemensamt för de utvalda residenskonstnärerna är att de alla har en professionell konstnärlig verksamhet och ett fokus på organisatorisk utveckling av sitt konstnärskap. Deras erfarenhet, kompetens och nätverk bidrar till att bygga en stark kunskapsbank på SITE. Konstnärernas olika uttryck, intresseområden och bakgrund bidrar också till en konstnärlig pluralism på SITE som är viktig för oss.

SITEs verksamhet och dess enskilda projekt stöds av Statens Kulturråd, Stockholms Stad, Region Stockholm, Nordisk Kulturkontakt, Barbro Osher Pro Suecia Foundation och Farsta Stadsdelsförvaltning.