Rebecka Berchtold. Foto privat.

Jag heter Rebecka Berchtold och jag dansar. Dans för mig handlar inte i första hand om att bemästra och kontrollera min kropp inför publik utan det handlar om att vara närvarande i min kroppslighet, att vara på en plats som kräver kroppsligt och sinnligt deltagande. Jag dansar för att lära mig om mitt varande i världen och för att dela och artikulera dessa upplevelser tillsammans med andra. Därför är studion som plats och dansklass som kontext centrala i mitt arbete för jag upplever att där står utövares upplevelser i centrum och där betonas dans som kunskapsområde.

Jag producerar ”5678” som är en podcast om dansträning där jag samtalar med personer från dans- och koreografifältet. Fram tills idag finns 23 avsnitt med bland andra Tilman O Donnell, Jeanine Durning och Rebecca Hilton. 

Sen 2022 är jag baserad i Stockholm. Jag har arbetat med koreografer såsom Cristina Caprioli, Ioannis Mandafounis, Stina Nyberg, Martin Forsberg, OR/eller, Ludvig Daae och Liz Kinoshita. 2019-2022 arbetade jag med kompaniet Norrdans i Härnösand. 

Jag är utbildad på The Danish National School of Performing Arts 2013-2017. Lärare som har influerat min dans är Rasmus Ölme, Martin Kilvady och Anna Grip bland andra. 

Här är en film från en vistelse på Milvus Artistic Research Center 2022 som ger en bild av mitt arbete.  


Contact Rebecka