Välkommen till SITE Projektrum!

Har du ett scenkonstprojekt som du vill har hjälp och rådgivning med? Då kanske Projektrum är något för dig!

SITE projektrum har till uppgift att odla det nya och låta det etablerade växa. Det är en plats för kunskap och handledning i frågor som rör bidragsansökningar, produktion, turnéläggning och annan projektrelaterad verksamhet.

Projektrum är till för alla inom scenkonsten. Vi utvecklar planer för projekt i ett helhetsperspektiv i samarbete med konstnären.  Vi är en rådgivande tjänst och agerar inte producent för någon, men erbjuder samtal och handledning för alla som en del av vår verksamhet, kostnadsfritt för konstnärer. 

Kanske vill du ha hjälp och rådgivning kring budget, kontrakt, ansökningar och rapporteringar eller nätverk? Kanske är det marknadsföring och press du vill diskutera eller projektplanering? Oavsett om du är ny och behöver tillgång till information, eller mer erfaren och vill se på din verksamhet med nya ögon så finns vi tillgängliga.  

Under 2024 har SITE endast möjlighet att ta emot förfrågningar i SITE Projektrum i mån av tid. Välkommen att skicka en förfrågan till SITE projektrum genom att maila:

Emelie Johansson – Projekt- och verksamhetsutveckling, ansökningar, budget, starta-eget, arbetsgivarfrågor m.m.

Daniel Iinatti – Ansökningar, marknadsföring och kommunikation.


Welcome to SITE Project room!

Do you have a performing arts project which you would need help and counselling with? Then SITE Project room might be of interest!

SITE Project room is assigned to help both new and already established projects to grow. It is a place for knowledge and guidance in questions related to applications, production, tour planning and other project-based activities.

SITE Project room is accessible for everyone within the performing arts field. We develop plans for projects through a holistic perspective in collaboration with the artist(s). We work as an advisory service and don’t act as a producer but offer dialogue and guidance to everyone as a part of our operation, free for artists.

We offer help and guidance in matters concerning project planning – i.e. budget planning, contracts, applications and reports, networks, technical consultation, marketing and communication.  Regardless of if you are newly established and would need access to information, or you’re more experienced and would need assistance in looking over your project, we’re here to help!

During 2024, SITE are only able to take requests in SITE Project Room when time allows for it. You are welcome to send a request to the SITE project room to:

Emelie Johansson – Regarding project and business development, applications, budget, start-up, employer questions, etc.

Daniel Iinatti – Regarding applications, marketing and communications.